Fagforening

Du kan altid hente hjælp i afdelingen, hvis du får et fagligt problem.

Vi hjælper bl.a. med:

  • Faglige sager
  • Efterbetaling
  • Manglende ansættelsesbevis
  • Manglende feriepenge
  • Uberettiget opsigelse
  • Virksomhedslukninger (LG-sager)
  • Chikane og mobning
  • Lønforhandling
  • Opmåling af akkord arbejde

Menu