Bestyrelsen

 Valgt til    
2023 Formand  Brian Andersen
2022 Næstformand  Lars Petersen 
Fast Industri brancheleder Jan Sørensen
Fast Bygge brancheleder  Tom H. Nielsen 
Fast Transport brancheleder Steve Belting
Fast PSHR brancheleder  Pia Walther 
Fast Offfentlige brancheleder  Steen Hansen 
2023  Industri bestyrelsesmedlem Kaj Madsen 
2022 Industri bestyrelsesmedlem Preben Storm
2021  Industri bestyrelsesmedlem Christel Rasmussen 
2023 Byg bestyrelsesmedlem Peter Wolfhagen
2021  Byg bestyrelsesmedlem Flemming Eskildsen
2022 Transport bestyrelsesmedlem Tom Rasmussen
2022 Offentlige bestyrelsesmedlem Steen Kjærsgaard 
2021 PSHR bestyrelsesmedlem Thomas Bannow
2023 Bestyrelsesmedlem Susanne Thomsen
2023 Bestyrelsesmedlem  Bjarne Christensen 
2022  Bestyrelsesmedlem  Kirsten Hansen
2022  Bestyrelsesmedlem  Fritz Thier
2021  Bestyrelsesmedlem  Per Rieder
2021  Bestyrelsesmedlem  Torben Struck
2021  Suppleant Industri Jonas Fristrup
2021 Suppleant Byg Michael Petersen
2021 Suppleant Transport Rie Koch
2021  Suppleant PSHR Kaj Juul
2021 Suppleant Offentlige  Svend Aage Mathiesen
2021 1. suppleant bestyrelsen Jan Kjellerup
2021 2. suppleant bestyrelsen Michael Petersen
     

Menu