Overenskomst med KaffeFair

3F Aalborg har skrevet overenskomst med KaffeFair.
Aftalen har krævet ekstra grundighed fra begge parter, fordi KaffeFair er en socialøkonomisk virksomhed og dermed har medarbejdere ansat på særlige vilkår fx førtidspensionister i skånejobs.
KaffeFair kan findes i Aalborg, Århus og København.
P.T har kæden to afdelinger i Aalborg – henholdsvis i Sundhedshuset Fyrkildevej og i Hammer Bakker – men i starten af 2018 åbner kæden sin hidtil største restaurant på Strandvejen i Aalborg.
Direktør Bjørn Salling underskrev aftalen for KaffeFair mens Martin Nielsen, faglig sekretær i PSHR, repræsenterede 3F.

Menu