Info vedrørende evt. fusion med 3F Silkeborg og indbydelse til info møde omhandlende bla. OK 20

Godt nytår!

 

 

Lidt fra afdelingen…

Som du nok har læst eller hørt, har bestyrelsen besluttet at undersøge, om det kan give mening at fusionere med 3F Silkeborg.

Dette vil vi gerne give jer info omkring, og hvorfor vi ser det som en god mulighed at fusionere med Silkeborg. Se pressemeddelelse bagpå.

Ved en fusion, er det med henblik på et endnu stærkere fagligt funderet 3F Bjerringbro. Det hvad enten det er i forhold til dagpengesystemet eller overenskomsterne i vores dækningsområde, også efter en fusion.

Som det fremgår af pressemeddelelsen, er der nedsat et undersøgelsesudvalg, der skal komme med et udkast til bestyrelserne, og så skal generalforsamlingerne naturligvis tage stilling, inden en fusion er på plads. Alt sammen noget, vi vil komme omkring.

Derfor vil vi gerne invitere jer ned i afdelingen mandag d. 17. februar kl. 17, hvor afdelingen vil være vært ved et let måltid.

Ud over fusion er der også:

  • Info OK 20

  • Status på opsamling fra AMR-året 2019

  • Hvordan ønsker vi at fastholde fokus på arbejdsmiljøet.

I forhold til OK 20, er det vigtigt at få dine kolleger organiseret korrekt inden d. 1. februar, så de kan opnå konfliktunderstøttelse ved eventuel strejke eller lockout.

Tilmelding senest onsdag d. 12/2 tlf. 70300924

Mvh.

Afdelingsformand 3F Bjerringbro

Bent Madsen

 

 

 

Kopi af pressemeddelelsen:

 

Pressemeddelelse den 15. januar 2020

3F-afdelinger undersøger muligheden for en fusion

Bestyrelserne for 3F Silkeborg og 3F Bjerringbro & omegn har givet grønt lys til at få undersøgt muligheden for en fusion. Begge formænd vurderer resultatet som en stærkere fagforening

 

I går besluttede bestyrelserne for henholdsvis 3F Silkeborg og 3F Bjerringbro & omegn at undersøge muligheden for en fusion af de to afdelinger.

”En fusion vil skabe et stærkere grundlag for den brede vifte af services, som medlemmerne forventer af en moderne fagforening,” siger Jens Svenningsen, der er formand for 3F Silkeborg.

Med bestyrelsernes ja blev der nedsat et udvalg, der skal udarbejde et forslag til et beslutningsgrundlag, som skal præsenteres på ekstraordinære generalforsamlinger i begge afdelinger.

”Vores to fagforeninger er ligeværdige og bæredygtige, men fusionen vil fremtidssikre den vigtige opgave, som 3F udfører i samfundet til gavn for vores medlemmer," siger Bent Madsen, der er formand for 3F Bjerringbro & omegn.

Udvalget forventes at levere et færdigt udkast til bestyrelserne inden sommerferien.

 

Menu