Om afdelingen

3F Bjerringbro og omegn er en moderne fagforening og en del af Fagligt Fælles Forbund (i daglig tale 3F) - Danmarks største fagforening, der blev dannet 1. januar 2005 ved en fusion af Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) og Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD).

Afdelingen har knap 4.000 medlemmer.

Geografisk
overenskomstdækker vi arbejdspladserne i de tidligere Bjerringbro, Kjellerup, Karup og Hvorslev kommuner.

Fagligt
dækker vi hovedområderne industri, bygge & anlæg, privat service, offentligt ansatte, den grønne gruppe samt transport.

Kontorer
Afdelingen har 3 kontorer:

Servicekontorerne har en mere begrænset åbningstid end hovedkontoret, men ellers serviceres der her i samme omfang, som på hovedkontoret, og alle medlemmer er til enhver tid velkomne på samtlige kontorer.
Klik på linket for oplysninger om åbningstider m.m.

Med 24 timers service
er 3F Bjerringbro og omegn en fleksibel og serviceminded fagforening for alle, der arbejder indenfor vores brancher.
Afdelingens øverste myndighed er medlemmerne, som indkaldes til ordinær generalforsamling 2 gange årligt.
Én gang i 1. kvartal, hvor der afholdes valg til afdelingens bestyrelse og daglig ledelse, og én gang i 4. kvartal, hvor budget og kontingent for efterfølgende år fastsættes.

Der afholdes bestyrelsesmøde én gang om måneden, juli dog undtaget. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer for afdelingens serviceniveau, økonomi og drift, bl.a. via arbejde i følgende udvalg, bestående af bestyrelsesmedlemmer samt ansatte:

  • Fagligtudvalg
  • Miljøudvalg
  • Internationaltudvalg
  • Ungdomsudvalg
  • Økonomiudvalg


Ved 25, 40 og 50 års jubilæum
som medlem i afdelingen, bliver du inviteret til et arrangement, hvor der også overrækkes jubilæumsgave.

Lommebog
med rigtigt gode anvendelsesmuligheder, kan hvert år afhentes gratis i afdelingen, hvis du er medlem af fagforeningen.

Starter du på en af 3F´s godkendte arbejdsmarkedsuddannelser
får du, ved henvendelse til afdelingen, udleveret en rygsæk. Når du har bestået svendeprøven, får du en gave fra afdelingen.

Er du tillids- eller sikkerhedsrepræsentant
betaler afdelingen fuld eller delvis lønkompensation, når du deltager i fagbevægelsens interne uddannelse.

Som medlem af 3F
har du gennem ALKA en meget fordelagtig gruppelivs-forsikring, og du tilbydes ligeledes en meget fordelagtig fritidsulykkesforsikring samt familieforsikring.

Klik dig rundt her på hjemmesiden for at få flere oplysninger om afdelingen og vores virke.


Menu