17/11: Generalforsamling i BJMF

Der tages forbehold for evt. aflysning på grund af corona – hold øje her på siden.

 

Ordinær generalforsamling
i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, København
Teknisk Skole ”Aula” Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg

Tirsdag den 17. november 2020, kl. 17.00

Dagsorden

 1. Velkomst ved Claus Westergreen, formand
 2. Valg af 3 dirigenter
 3. Formalia:
  a. Valg af stemmeudvalg, 6 personer
  b. Godkendelse af dagsorden
  c. Godkendelse af forretningsorden
  d. Protokol
 4. Bestyrelsens beretning ved Claus Westergreen, formand
  - Herunder behandling af Arbejdsplan
 5. Økonomi
  a. Regnskab for 2019
  b. Budget for 2021
  c. Kontingentfastsættelse 2021
 6. Indkomne forslag
 7. Valg ifølge lovene
 8. Eventuelt

Bemærk: Indskrivningen begynder kl. 16.00

Vær opmærksom på:
§ 7 stk. 4 - Alle medlemmer har adgang til fagforeningens generalforsamling med taleret. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer.

§ 7 stk. 10 – Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen ved formanden senest 5 hverdage før generalforsamlingen.
Forslag til udtalelser kan behandles umiddelbart på generalforsamlingen.

Find alle dokumenter til generalforsamlingen

Menu