Privatansatte Gartneres Klub

Kom til åbne klubmøder
Klubbestyrelserne mødes hver den første tirsdag i måneden kl.16 til et fællesmøde mellem klubberne. Efterfølgende holder klubberne møder hver for sig. Møderne er åbne for alle, så alle er velkommen i kælderen på Mølle Allé i Valby.
Tjek kalenderen

Om klubben:
Medlemmer af Privatansatte Gartneres Klub er medlemmer af BJMF, som arbejder som anlægsgartnere, planteskolegartnere, greenkeepere, grønne gårdmænd eller med kontorbeplantning. Kontakt til klubben: gartnerklubben.3fbjmf@outlook.dk

Klubbens aktiviteter
Klubben varetager privatansatte gartneres interesser ved at deltage i arbejdet i fagforeningen og i Den Grønne Landsbrancheklub. Klubben arrangerer kurser, udsender et nyhedsbrev, og holder medlemsmøder ved særlige anledninger, især i forbindelse med overenskomstfornyelserne.

Vær med!
- Får du nok i løn?
- Bliver du videreuddannet?
- Har du forslag til forbedrede arbejdsvilkår?
- Føler du fællesskabet med dine kolleger?
- Bliver din stemme hørt? Vi skal lytte til hinanden!! Vi behandler forskellige spørgsmål som disse på vores bestyrelsesmøder én gang om måneden.

Deltag på bestyrelsesmøderne!
Du er velkommen til at deltage i møderne eller få nærmere information ved at kontakte bestyrelsen. Du kan gøre en forskel ved at blive aktiv i Gartnernes Klub, som du allerede er medlem af igennem dit kontingent til BJMF!

Menu