Murerarbejdsmændenes Faglige Klub, Kbh.

Generalforsamling for Murerarbejdsmændenes Faglige Klub København
Tirsdag den 23. oktober 2018, kl. 17.00

Den afholdes i BJMFs lokaler på Mølle Allé 26, 2500 Valby, ”slagkraften” i kælderen. 

Vi starter med spisning fra kl. 16.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, protokolførere og stemmeudvalg
  2. Protokol (referat fra sidste GF)
  3. Beretning
  4. Regnskab og budget
  5. Valg af tillidsrepræsentanter
  6. Indkommende forslag
  7. Evt. 

Vær opmærksom på at:
Ethvert forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt og senest 4 dage forinden dens afholdelse være tilsendt bestyrelsen. 
Mail: tommy.pedersen@3f.dk

Mød op og gør en forskel for dit fag og dit arbejdsliv.
Hank op i makkeren og tag ham med, så vi kan få en god snak om hvordan det er at være Murerarbejdsmand i Kbh.

Menu