Bestyrelse

Bestyrelsen i Snedker-Tømrernes Brancheklub

Valgt på generalforsamlingen den 24. oktober 2019

Formand: Rasmus Damm Lyskov, tømrer
Tlf.: 26361827. rasmus_damm@hotmail.com

Næstformand: Helga Mathiassen, tømrer
Tlf.: 51343075. helgamathiassen@gmail.com

Kasserer: Klaus Grønkjær, tømrer
Tlf.: 22153153. klausgroenkjaer@gmail.com

Klubbens bestyrelse:

Peter Facius. Peterfacius@hotmail.com
Thomas Greve. thomas.greve@hotmail.com
Stefan Bugge. stefanbugge666@gmail.com
Martin Johansen

Suppleanter til klubbens bestyrelse:
Søren Vestergaard Jensen

Fanebærer
Christopher Reinseth og Jonas Rod


 

Menu