Find din 3F overenskomst

Her finder du en liste over alle 3F's overenskomster. Du kan også finde din overenskomst ved at søge på dit fag.

Overenskomster under Byggegruppen

Dokumenter
Dansk 2018 Bygge og Anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Håndværk 2 MB PDF
Dansk 2020 Asfaltoverenskomsten mellem 3F og Asfaltindustrien 955 KB PDF
Dansk 2020 Bygningsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri 4 MB PDF
Dansk 2020 Glasoverenskomsten mellem 3F og Glarmesterlauget 1 MB PDF
Dansk 2020 Gulvoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri 3 MB PDF
Dansk 2020 Industrioverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri 2 MB PDF
Dansk 2020 Isoleringsoverenskomsten mellem 3F og DI 3 MB PDF
Dansk 2020 Overenskomst for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem 3F og Dansk Byggeri 2 MB PDF
Dansk 2021 Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri 1 MB PDF
Deutsch 2020 Bautarifvertrag (Bygningsoverenskomsten) mellem 3F og Dansk Byggeri 2 MB PDF
Deutsch 2020 Tarifvertrag für den hoch- und tiefbau (Bygge- og Anlægsoverenskomsten) mellem 3F og Dansk Byggeri 949 KB PDF
Deutsch 2020 Tarifvertrag für maurer und maurergehilfen (Overenskomst for murer- og murerarbejdsmandsarbejde) mellem 3F og Dansk Byggeri 1 MB PDF
English 2020 Agreement for bricklayers and bricklayers' labourer work (Overenskomsts for murer- og murerarbejdsmandsarbejde) mellem 3F og Dansk Byggeri 1 MB PDF
English 2020 Building agreement (Bygningsoverenskomsten) mellem 3F og Dansk Byggeri 2 MB PDF
English 2020 COLLECTIVE AGREEMENT FOR THE CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING SECTORS (Bygge- og Anlægsoverenskomsten) mellem 3F og Dansk Byggeri 1 MB PDF
English 2020 The collective agreement for floor workers (Gulvoverenskomsten) mellem 3F og Dansk Byggeri 945 KB PDF
Italiensk 2020 Accorso di costruzione e impianto (Bygge- og Anlægsoverenskomsten) mellem 3F og Dansk Byggeri 1 MB PDF
Polski 2020 UKŁAD ZBIOROWY PRACY (Bygningsoverenskomsten) mellem 3F og Dansk Byggeri 2 MB PDF
Polski 2020 UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA SEKTORA BUDOWLANO-MONTAŻOWEGO (Bygge- og Anlægsoverenskomsten) mellem 3F og Dansk Byggeri 1 MB PDF
Polski 2020 Uklad Zbiorowy pracy w zakresie prac wykonywanych przez murarzy i pomocnikow murarskich (Overenskomst for murer- og murerarbejdsmandsarbejde) mellem 3F og Dansk Byggeri 1 MB PDF

Overenskomster under Den grønne gruppe

Dokumenter
Agroindustrielle overenskomster mellem 3F og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 3 MB PDF
Akkordtidskurant for anlægsgartnerarbejde mellem 3F og Danske Anlægsgartnere 4 MB PDF
Gartneri- og planteskoleoverenskomsten mellem 3F og Gartneri, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 6 MB PDF
Golfoverenskomsten mellem 3F og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 3 MB PDF
Jordbrugsoverenskomsten mellem 3F og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 4 MB PDF
Mejeriernes fællesoverenskomst mellem 3F og DI O II 1 MB PDF
Overenskomst for anlægsgartnerarbejde mellem 3F og Danske Anlægsgartnere 5 MB PDF
Overenskomst for gartnerarbejde mellem 3F og BL - Danmarks Almene Boliger 5 MB PDF
Overenskomst for gartnerisk arbejde mellem 3F og DI O II (SBA) 2 MB PDF
Overenskomst for Golfbaner mellem 3F og Danske Anlægsgartnere 5 MB PDF
Overenskomst for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer mellem 3F og Danske Anlægsgartnere 3 MB PDF
Skovbrugsoverenskomst mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe 5 MB PDF
Tværgående protokollater til overenskomsterne mellem 3F og Danske Anlægsgartnere 2 MB PDF

Overenskomster under Den Offentlige Gruppe

Dokumenter
Aftaleenheden for frie grundskoler (privat skoler) 520 KB PDF
Folketinget, Fællesoverenskomst 265 KB PDF
Folketinget, Organisationsaftale 116 KB PDF
Kirkeministeriet, Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 2 MB PDF
KL, Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, rengøringsteknikere og elever 33 MB PDF
KL, Overenskomst for handicapledsagere 1 MB PDF
KL, Overenskomst for håndværkere m.fl. (gartnere og murere i Københavns og Frederiksberg kommune) 2 MB PDF
KL, Overenskomst for ikke faglærte ansatte der er beskæftiget ved rengørings og køkkenarbejde el.lign. 33 MB PDF
KL, Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 3 MB PDF
KL, Overenskomst for rengøringsassistenter 41 MB PDF
KL, Overenskomst for smørrebrødsjomfruer, catere og elever 699 KB PDF
KL, Overenskomst for specialarbejdere i Københavns og Frederiksberg kommuner 1 MB PDF
KL, Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere - brolæggere - murere og instruktører /holdledere m.fl. 1 MB PDF
KL, Overenskomst for teknisk service 1 MB PDF
Overenskomst Accountor (private daginstitutioner) 317 KB PDF
Overenskomst for Amager Ressourcecenter, AV Miljø, SMOKA og eventuelle andre 53 KB PDF
Resultatpapir for Aarhus Teater for håndværkere 37 KB PDF
RLTN, Overenskomst for håndværkere m.fl. 2 MB PDF
RLTN, Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder 413 KB PDF
RLTN, Overenskomst for rengøringsassistenter m.fl. 39 MB PDF
RLTN, Overenskomst for smørrebrødsjomfruer, catere og elever 1 MB PDF
RLTN, Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere - brolæggere - murere og instruktører /holdledere m.fl. 2 MB PDF
RLTN, Overenskomsten for omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter 3 MB PDF
RTLN, Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og serviceassistentelever 14 MB PDF
RTLN, Overenskomst for servicemedarbejdere og -assistenter ved sygehuse 2 MB PDF
Stat, OAO-S-Fællesoverenskomst 1 MB PDF
Stat, Organisationsaftale for kostfagligt uddannet personale - Køkken 1 MB PDF
Stat, Organisationsaftale for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, anlægsgartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2 MB PDF
Stat, Organisationsaftale for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten 1 MB PDF
Stat, Organisationsaftale for skov og naturteknikere m.fl. i Naturstyrelsen 2 MB PDF
Stat, Organisationsaftale for teknisk personale Det Kgl. Teater 377 KB PDF
Stat, Organisationsaftale for værkstedsassistenter på Kofoeds Skole 87 KB PDF
Stat, Organisationsaftalen for håndværkere og teknikere 2 MB PDF

Overenskomster under Industrigruppen

Dokumenter
Auto- og Boligmonteringsoverenskomst 2021-2024 1 MB PDF
Den Grafiske overenskomst 1 MB PDF
Emballageoverenskomsten 853 KB PDF
Fællesoverenskomst for Auto- og boligmonteringsområdet 13 MB PDF
Gate Gourmet 2 MB PDF
Industri og Værkstedsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Håndværk 1 MB PDF
Industri, træ- og møbeloverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri 3 MB PDF
Industriens funktionæroverenskomst 889 KB PDF
Industriens organisationsaftaler mellem 3F, DI og CO Industri 449 KB PDF
Industriens overenskomst mellem 3F, DI og CO Industri 2 MB PDF
Industriens overenskomst samt Lokalaftaler for 3F vedrørende postarbejdere i Post Danmark 2 MB PDF
Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark 2 MB PDF
Overenskomst med 3F, Dansk Metal, Blik og Rør og Arbejdsgiverne 2 MB PDF
Overenskomst mellem 3F Billund afdeling og Legoland ApS 3 MB PDF
Overenskomst mellem 3F Haderslev afdeling og Bryggeriet S.C. Fuglsang A/S 171 KB PDF
Overenskomst mellem 3F og Dansk Maskinforhandlerforening og Dansk Metal 1 MB PDF
Overenskomst mellem 3F og Post Danmark for arbejdsledere og specialister m.fl. 1 MB PDF
Overenskomst mellem 3F og Skrædderlauget 688 KB PDF
Overenskomst mellem 3F, Bandagist-Centret A/S og Dansk Metal 252 KB PDF
Overenskomst mellem DR, 3F og Malernes Fagforening 10 MB PDF
Overenskomsten for faglærte 619 KB PDF
Piano- og orgelbyggeroverenskomsten mellem 3F og DI 1 MB PDF
Protokollat mellem 3F og Tekniq 58 KB PDF
Textil- og Beklædningsoverenskomsten 613 KB PDF
Træ- og møbeloverenskomsten mellem 3F og Dansk Industri/Træ- og Møbelindustrien 2 MB PDF
VVS overenskomsten mellem 3F, Blik og Rør, Dansk Metal og Tekniq 906 KB PDF

Overenskomster under Transportgruppen

Dokumenter
DEA - Madudbringningsoverenskomsten 2021-2023 4 MB PDF
DEA - Overenskomst for Agri-Norcold AS 2020 - 2023 3 MB PDF
DEA - Redderoverenskomsten i København 2020-2023 1 MB PDF
DEA - Redderoverenskomsten i Provinsen 2020-2023 3 MB PDF
Færgerederierne og 3F Transport - Overenskomst for trosseførere - 2020 - 2023 2 MB PDF
Træ- og Møbeloverenskomsten ENGELSK 2020-2023 - 1 MB PDF
BA - Overenskomst for chauffører under selvstændige brugsforeninger 2020-2023 594 KB PDF
Coop Danmark - Lager- og pakhusarbejdere og chauffører 2020-2023 2 MB PDF
Coop Danmark - Rengøring og kantine 2020-2023 722 KB PDF
Danmarks Fiskeriforening - Fiskere 2020-2023 3 MB PDF
DEA - Danske Service - Overenskomst for vinduespolerer 2020-2023 2 MB PDF
DEA - DSV Air and Sea AS - 2020-2023 2 MB PDF
DEA - DTL - Særbestemmelser for autoredning 2020-2023 87 KB PDF
DEA - DTL - Transportoverenskomst 2020-2023 - Interaktiv lønoversigt 605 KB XLSX
DEA - DTL - Transportoverenskomst 2020-2023 - Interaktiv lønoversigt i faver 606 KB XLSX
DEA - DTL - Transportoverenskomst 2020-2023 - Lønoversigt 1 marts 2020 636 KB PDF
DEA - DTL - Transportoverenskomst 2020-2023 - Lønoversigt 1 marts 2021 636 KB PDF
DEA - DTLa - Transportoverenskomst 2020-2023 3 MB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Lønoversigt for F. Assistance 2 69 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Stigninger og resultat 132 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Interaktiv lønoversigt 121 KB XLSX
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Interaktiv lønoversigt i farver 122 KB XLSX
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Lønoversigt 312 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Lønoversigt for B. Ambulance 93 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Lønoversigt for C. Brand 79 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Lønoversigt for D. Liggende sygetransport 67 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Lønoversigt for E. PTR (persontransport) 66 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Lønoversigt for F. Assistance 1 68 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Resultat 127 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Stigning 120 KB PDF
DEA - Fællesordning for arbejde i holddrift 2020-2023 4 MB PDF
DEA - Hjem-Is Depoterne 2020-2023 4 MB PDF
DEA - Lageroverenskomst 2020-2023 3 MB PDF
DEA - Lageroverenskomst 2020-2023 - Interaktiv lønoversigt 226 KB XLSX
DEA - Lageroverenskomst 2020-2023 - Interaktiv lønoversigt i farver 226 KB XLSX
DEA - Lageroverenskomst 2020-2023 - Lønoversigt 57 KB PDF
DEA - Lærlingeoverenskomst 2020-2023 2 MB PDF
DEA - Netto overenskomsten 2020-2023 4 MB PDF
DEA - Overenskomst for Responce 2020-2023 3 MB PDF
DEA - Redderoverenskomst for København 2020-2023 1 MB PDF
DEA - Redderoverenskomst for Provinsen 2020-2023 3 MB PDF
DEA - TA - Turistoverenskomst 2020-2023 4 MB PDF
DEA - Transport- og Logistikoverenskomst for DSV Road AS 2020 2023 2 MB PDF
DEA - Transport- og Logistikoverenskomst for Frode Laursen A/S 2020-2023 6 MB PDF
DEA - Transport- og Logistikoverenskomst for Skanol A/S 2020-2023 3 MB PDF
DIO I - AKT - Rutebilkørsel i Provinsen 2020-2023 2 MB PDF
DIO I - AKT - Tillægsoverenskomst 2020-2023 2 MB PDF
DIO I - ATD - Taxikørsel i Danmark 2020-2023 6 MB PDF
DIO I - ATL - Særbestemmelser vedrørende autoredningsopgaver 2020-2023 82 KB PDF
DIO I - ATL - Transport- og Logistikoverenskomst 2020-2023 643 KB PDF
DIO I - ATL - Transport- og Logistikoverenskomst 2020-2023 E-bog 206 KB EPUB
DIO I - ATL - Transport og Logistikoverenskomsten 2020-2023 - Lønoversigt 1. marts 2021 657 KB PDF
DIO I - ATV - Turistoverenskomst 2020-2023 2 MB PDF
DIO I - JA - Jernebaneoverenskomsten 2020-2023 804 KB PDF
DIO II - ADV - Vaskerioverenskomst 2020-2023 1 MB PDF
DIO II - ADV - Vaskerioverenskomst 2020-2023 - Interaktiv lønoversigt 88 KB XLSX
DIO II - ADV - Vaskerioverenskomst 2020-2023 - Lønoversigt 33 KB PDF
DIO II - ADV - Vaskerioverenskomst 2020-2023 - Stigninger og resultat 36 KB PDF
DIO II - AHO - Københavns Lufthavne 2020-2023 2 MB PDF
DIO II Arbejde i holddrift med kommentarer 2020-2023 1 MB PDF
DIO II - Festudlejervirksomheder 2020-2023 141 KB PDF
DIO II - FTZ overenskomsten 2020-2023 1 MB PDF
DIO II Fællesoverenskomst for lagerarbejdere chauffører og havnearbejdere 2020-2023 2 MB PDF
DIO II - Golfbane overenskomsten 2020-2023 2 MB PDF
DIO II - Lærlingeoverenskomst for landtransportområdet 2020-2023 887 KB PDF
DIO II - Mejeribranchens Fællesoverenskomst 2020-2023 1 MB PDF
DIO II - SBA - Vinduespolereroverenskomsten 2020-2023 2 MB PDF
DI-Tillægsoverenskomst, Claus Sørensen AS, Hanstholm 192 KB PDF
DI-Tillægsoverenskomst, Claus Sørensen AS, Hirtshals 217 KB PDF
DI-Tillægsoverenskomst, Claus Sørensen AS, Padborg, Sydfrost 202 KB PDF
DI-Tillægsoverenskomst, Claus Sørensen AS, Vejle, Sydfrost 192 KB PDF
DI-Tillægsoverenskomst, Skaka Seafood, Hanstholm 193 KB PDF
DMA - Budoverenskomst for provinsen 2020-2023 252 KB PDF
DMA - Fællesoverenskomst for provinsen 2020-2023 297 KB PDF
Drivkraft Danmark - Benzin- og oliearbejdere 2020-2023 2 MB PDF
Drivkraft Danmark 2020-2023 - Lønoversigt 45 KB PDF

Overenskomster under Privat service, Hotel og Restauration

Dokumenter
Cafeoverenskomst - 2017 - 2020 870 KB PDF
Catering Danmark (Kokken & Jomfruen m.fl.) - 2017 - 2020 1 MB PDF
Collective agreement for Hilfr 465 KB PDF
Coop - cafeterier og bistroer 2014-2017 309 KB PDF
Danske Færger (3F og Danske Færger) - 2017-2020 436 KB PDF
Danske Slagtemestre og 3F - 2017 - 2020 2 MB PDF
DFDS-DIS overenskomst 2017-2020 593 KB PDF
Diskoteker og spillesteder - 2017 - 2020 4 MB PDF
Elevoverenskomst HORESTA - 2017 - 2020 1 MB PDF
Fazer Food Services A/S (kantiner) - 2017-2020 1 MB PDF
Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) 2018-2020 436 KB PDF
ForSea - Hamlet 2017-2020 722 KB PDF
ForSea - Mercandia 2017-2020 579 KB PDF
ForSea - Tycho Brahe 2017-2020 644 KB PDF
Hotel, herunder provisionslønnede tjener - 2017-2020 1 MB PDF
Hotel, herunder tjenere med fast løn - 2017 - 2020 1 MB PDF
Hovedoverenskomstens del 2 - 2017 - 2020 1 MB PDF
Jensens Bøfhus - 2017-2020 130 KB PDF
Joe and the Juice overenskomst - 2017-2020 2 MB PDF
Kaffebar overenskomst mellem Espresso House Denmark Ak/S og 3F 10 MB PDF
Kantineoverenskomst mellem 3F og DI Overenskomst ll (SBA) - 2020 - 2023 / foreløbige elektroniske udgave 646 KB PDF
Kasinooverenskomst mellem 3F og Horesta - 2017 - 2020 1 MB PDF
Konceptoverenskomst for medhjælpere - 2017 - 2020 870 KB PDF
Kvickly's cafeterier mellem 3F PSHR og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA) - 2014-2017 426 KB PDF
McDonalds overenskomst - 2017 - 2020 569 KB PDF
Mols-Linien (catering og kiosk) mellem Mols-Linien og 3F/HK - 2017-2020 1 MB PDF
Offshore-Overenskomst mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og HORESTA - 2017-2020 2 MB PDF
Overenskomst for Hilfr 381 KB PDF
Restaurant, herunder provisionslønnede tjenere - 2017 - 2020 1 MB PDF
Restaurant, herunder tjenere med fast løn - 2017 - 2020 1 MB PDF
Scandlines Catering og 3F Privat Service, Hotel og Restauration DIS-overenskomst - 2017-2020 558 KB PDF
Serviceoverenskomst mellem 3F og Kooperationen 1 MB PDF
Serviceoverenskomsten mellem 3F og Danske Service - 2017-2020 556 KB PDF
Serviceoverenskomsten mellem 3F og DI(SBA) – 2020-2023 1 MB PDF
Supermarkedsoverenskomst Dansk Erhverv - 2017 - 2020 2 MB PDF
Vikarbureauoverenskomst mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 1 MB PDF