Overenskomster under Den Offentlige Gruppe

Her finder du en liste over alle 3F's overenskomster. Du kan også finde din overenskomst ved at søge på dit fag.

Overenskomster under Den Offentlige Gruppe

Dokumenter
Aftaleenheden for frie grundskoler (privat skoler) 520 KB PDF
Folketinget, Fællesoverenskomst 265 KB PDF
Folketinget, Organisationsaftale 116 KB PDF
Kirkeministeriet, Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 2 MB PDF
KL, Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, rengøringsteknikere og elever 33 MB PDF
KL, Overenskomst for handicapledsagere 1 MB PDF
KL, Overenskomst for håndværkere m.fl. (gartnere og murere i Københavns og Frederiksberg kommune) 2 MB PDF
KL, Overenskomst for ikke faglærte ansatte der er beskæftiget ved rengørings og køkkenarbejde el.lign. 33 MB PDF
KL, Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 3 MB PDF
KL, Overenskomst for rengøringsassistenter 41 MB PDF
KL, Overenskomst for smørrebrødsjomfruer, catere og elever 699 KB PDF
KL, Overenskomst for specialarbejdere i Københavns og Frederiksberg kommuner 1 MB PDF
KL, Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere - brolæggere - murere og instruktører /holdledere m.fl. 1 MB PDF
KL, Overenskomst for teknisk service 1 MB PDF
Overenskomst Accountor (private daginstitutioner) 317 KB PDF
Overenskomst for Amager Ressourcecenter, AV Miljø, SMOKA og eventuelle andre 53 KB PDF
Resultatpapir for Aarhus Teater for håndværkere 37 KB PDF
RLTN, Overenskomst for håndværkere m.fl. 2 MB PDF
RLTN, Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder 413 KB PDF
RLTN, Overenskomst for rengøringsassistenter m.fl. 39 MB PDF
RLTN, Overenskomst for smørrebrødsjomfruer, catere og elever 1 MB PDF
RLTN, Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere - brolæggere - murere og instruktører /holdledere m.fl. 2 MB PDF
RLTN, Overenskomsten for omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter 3 MB PDF
RTLN, Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og serviceassistentelever 14 MB PDF
RTLN, Overenskomst for servicemedarbejdere og -assistenter ved sygehuse 2 MB PDF
Stat, OAO-S-Fællesoverenskomst 1 MB PDF
Stat, Organisationsaftale for kostfagligt uddannet personale - Køkken 1 MB PDF
Stat, Organisationsaftale for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, anlægsgartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2 MB PDF
Stat, Organisationsaftale for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten 1 MB PDF
Stat, Organisationsaftale for skov og naturteknikere m.fl. i Naturstyrelsen 2 MB PDF
Stat, Organisationsaftale for teknisk personale Det Kgl. Teater 377 KB PDF
Stat, Organisationsaftale for værkstedsassistenter på Kofoeds Skole 87 KB PDF
Stat, Organisationsaftalen for håndværkere og teknikere 2 MB PDF