Overenskomster under Transportgruppen

Her finder du en liste over alle 3F's overenskomster. Du kan også finde din overenskomst ved at søge på dit fag fra forsiden.

Overenskomster under Transportgruppen

Dokumenter
DEA - Madudbringningsoverenskomsten 2021-2023 4 MB PDF
DEA - Overenskomst for Agri-Norcold AS 2020 - 2023 3 MB PDF
DEA - Redderoverenskomsten i København 2020-2023 1 MB PDF
DEA - Redderoverenskomsten i Provinsen 2020-2023 3 MB PDF
Færgerederierne og 3F Transport - Overenskomst for trosseførere - 2020 - 2023 2 MB PDF
Træ- og Møbeloverenskomsten ENGELSK 2020-2023 - 1 MB PDF
BA - Overenskomst for chauffører under selvstændige brugsforeninger 2020-2023 594 KB PDF
Coop Danmark - Lager- og pakhusarbejdere og chauffører 2020-2023 2 MB PDF
Coop Danmark - Rengøring og kantine 2020-2023 722 KB PDF
Danmarks Fiskeriforening - Fiskere 2020-2023 3 MB PDF
DEA - Danske Service - Overenskomst for vinduespolerer 2020-2023 2 MB PDF
DEA - DSV Air and Sea AS - 2020-2023 2 MB PDF
DEA - DTL - Særbestemmelser for autoredning 2020-2023 87 KB PDF
DEA - DTL - Transportoverenskomst 2020-2023 - Interaktiv lønoversigt 605 KB XLSX
DEA - DTL - Transportoverenskomst 2020-2023 - Interaktiv lønoversigt i faver 606 KB XLSX
DEA - DTL - Transportoverenskomst 2020-2023 - Lønoversigt 1 marts 2020 636 KB PDF
DEA - DTL - Transportoverenskomst 2020-2023 - Lønoversigt 1 marts 2021 636 KB PDF
DEA - DTLa - Transportoverenskomst 2020-2023 3 MB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Lønoversigt for F. Assistance 2 69 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Stigninger og resultat 132 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Interaktiv lønoversigt 121 KB XLSX
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Interaktiv lønoversigt i farver 122 KB XLSX
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Lønoversigt 312 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Lønoversigt for B. Ambulance 93 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Lønoversigt for C. Brand 79 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Lønoversigt for D. Liggende sygetransport 67 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Lønoversigt for E. PTR (persontransport) 66 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Lønoversigt for F. Assistance 1 68 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Resultat 127 KB PDF
DEA - Falck og Responce 2020-2023 - Stigning 120 KB PDF
DEA - Fællesordning for arbejde i holddrift 2020-2023 4 MB PDF
DEA - Hjem-Is Depoterne 2020-2023 4 MB PDF
DEA - Lageroverenskomst 2020-2023 3 MB PDF
DEA - Lageroverenskomst 2020-2023 - Interaktiv lønoversigt 226 KB XLSX
DEA - Lageroverenskomst 2020-2023 - Interaktiv lønoversigt i farver 226 KB XLSX
DEA - Lageroverenskomst 2020-2023 - Lønoversigt 57 KB PDF
DEA - Lærlingeoverenskomst 2020-2023 2 MB PDF
DEA - Netto overenskomsten 2020-2023 4 MB PDF
DEA - Overenskomst for Responce 2020-2023 3 MB PDF
DEA - Redderoverenskomst for København 2020-2023 1 MB PDF
DEA - Redderoverenskomst for Provinsen 2020-2023 3 MB PDF
DEA - TA - Turistoverenskomst 2020-2023 4 MB PDF
DEA - Transport- og Logistikoverenskomst for DSV Road AS 2020 2023 2 MB PDF
DEA - Transport- og Logistikoverenskomst for Frode Laursen A/S 2020-2023 6 MB PDF
DEA - Transport- og Logistikoverenskomst for Skanol A/S 2020-2023 3 MB PDF
DIO I - AKT - Rutebilkørsel i Provinsen 2020-2023 2 MB PDF
DIO I - AKT - Tillægsoverenskomst 2020-2023 2 MB PDF
DIO I - ATD - Taxikørsel i Danmark 2020-2023 6 MB PDF
DIO I - ATL - Særbestemmelser vedrørende autoredningsopgaver 2020-2023 82 KB PDF
DIO I - ATL - Transport- og Logistikoverenskomst 2020-2023 643 KB PDF
DIO I - ATL - Transport- og Logistikoverenskomst 2020-2023 E-bog 206 KB EPUB
DIO I - ATL - Transport og Logistikoverenskomsten 2020-2023 - Lønoversigt 1. marts 2021 657 KB PDF
DIO I - ATV - Turistoverenskomst 2020-2023 2 MB PDF
DIO I - JA - Jernebaneoverenskomsten 2020-2023 804 KB PDF
DIO II - ADV - Vaskerioverenskomst 2020-2023 1 MB PDF
DIO II - ADV - Vaskerioverenskomst 2020-2023 - Interaktiv lønoversigt 88 KB XLSX
DIO II - ADV - Vaskerioverenskomst 2020-2023 - Lønoversigt 33 KB PDF
DIO II - ADV - Vaskerioverenskomst 2020-2023 - Stigninger og resultat 36 KB PDF
DIO II - AHO - Københavns Lufthavne 2020-2023 2 MB PDF
DIO II Arbejde i holddrift med kommentarer 2020-2023 1 MB PDF
DIO II - Festudlejervirksomheder 2020-2023 141 KB PDF
DIO II - FTZ overenskomsten 2020-2023 1 MB PDF
DIO II Fællesoverenskomst for lagerarbejdere chauffører og havnearbejdere 2020-2023 2 MB PDF
DIO II - Golfbane overenskomsten 2020-2023 2 MB PDF
DIO II - Lærlingeoverenskomst for landtransportområdet 2020-2023 887 KB PDF
DIO II - Mejeribranchens Fællesoverenskomst 2020-2023 1 MB PDF
DIO II - SBA - Vinduespolereroverenskomsten 2020-2023 2 MB PDF
DI-Tillægsoverenskomst, Claus Sørensen AS, Hanstholm 192 KB PDF
DI-Tillægsoverenskomst, Claus Sørensen AS, Hirtshals 217 KB PDF
DI-Tillægsoverenskomst, Claus Sørensen AS, Padborg, Sydfrost 202 KB PDF
DI-Tillægsoverenskomst, Claus Sørensen AS, Vejle, Sydfrost 192 KB PDF
DI-Tillægsoverenskomst, Skaka Seafood, Hanstholm 193 KB PDF
DMA - Budoverenskomst for provinsen 2020-2023 252 KB PDF
DMA - Fællesoverenskomst for provinsen 2020-2023 297 KB PDF
Drivkraft Danmark - Benzin- og oliearbejdere 2020-2023 2 MB PDF
Drivkraft Danmark 2020-2023 - Lønoversigt 45 KB PDF