Fagforening

 

Som medlem af 3F Holstebro er du medlem af en stærk fagforening, der varetager dine interesser.

Hos din lokale afdeling får du altid den bedste faglige hjælp. Vi kender dit fag, din overenskomst og reglerne på arbejdsmarkedet. Vi er en kvalificeret modpart til din arbejdsgiver.

Du kan altid få en snak med os, og sammen finder vi ud af, hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt.

3F Holstebro hjælper dig, hvis du for eksempel:

  • Ikke får korrekt løn og pension
  • Har problemer på jobbet, bliver fyret, bliver syg eller kommer til skade
  • Din arbejdsgiver går konkurs
  • Har problemer med arbejdsmiljøet
  • Bliver udsat for seksuel chikane eller mobning på din arbejdsplads

3F Holstebro er opdelt i faglige grupper, som er delvist selvstændige enheder med egen bestyrelse. De faglige grupper indstiller på deres generalforsamlinger bestyrelsesmedlemmer til 3F Holstebro's bestyrelse.

De faglige grupper er:

Menu