Bygge- og Anlægsgruppen

 

Byggegruppen varetager alle opgaver omkring byggepladser og de områder, der har forbindelse til byggebranchen.

Byggegruppen arbejder meget aktivt med de faglige uddannelser, som er en af de opgaver, der bliver vægtet meget højt.

Byggegruppen har som hovedopgave at sikre optimale forhold på byggepladserne og at højne betalingsniveauet ved opmålinger og akkordberegninger. Disse opgaver prioriteres også meget højt.

Vi hjælper desuden medlemmer ved eventuelle konflikter.

 

BG logo_001

 

Menu