Fælles Service Gruppen

Fælles Service Gruppen omfatter: 

  • Rengøring/service på det private område
  • Det offentlige område (Rengøring/service, kirkegårde mv.)
  • Hotel- og restaurationsbranchen
  • Det grønne område (Skovbrug, gartnerier, landbrug mv.)

Bestyrelsen for Fælles Service Gruppen

Knap - ok-forhold

Knap - Landbrancheklubben for Privat Reng

Knap - Landbrancheklubben Hotel og Rest

Knap - Dansk Bartender Laug

Menu