Industrigruppen

Overenskomstmæssigt er det DI / CO overenskomsten, der er det helt store aftalegrundlag for gruppens arbejde, men hertil kommer også Smedemesterforeningen, Maskinhandlerforeningen, Tekstil- og Beklædning samt nogle meget små overenskomstområder.

Kort beskrevet er industrigruppens arbejde:

  • Konkret sagsbehandling i forbindelse med medlemmers henvendelse omkring løn- og arbejdsforhold.
  • Opsøgende arbejde blandt medlemmer, potentielle medlemmer og ikke mindst arbejdsgiverne for at indgå overenskomster.
  • Afholde arrangementer eller temamøder om emner, der er relevante for industrigruppens medlemmer, så som arbejdstidsregler, lønsystemer, eller hvad der måtte komme af ønsker.
  • Repræsentere Industrigruppen i forskellige udvalg i og udenfor 3F.

Industrigruppens bestyrelse

Menu