3F Holstebros formål

Værdier i 3F Holstebro

 •  Solidaritet/ Fællesskab
 •  Ligeværdighed
 •  Faglig og politisk synlighed
 •  Serviceminded
 •  Troværdighed
 •  Mangfoldighed

3F Holstebro er den foretrukning fagforening for nuværende og potentielle medlemmer.

3F Holstebro vil være en idérig, udviklende og spændende arbejdsplads, hvor arbejdsfunktioner og menneskelige ressourcer tilpasses afdelingens opgaver ved: 

 •  at sikre medarbejdernes  viden og erfaring indgår som grundlag for ændringer - og ved indførelse af nye arbejdsopgaver og funktioner.
 •  at understøtte nødvendige ændringer i arbejdets  tilrettelæggelse og udførelse.
 •  at arbejde for fælles anerkendelse af behovet for opkvalificering af såvel almen, som faglig viden.

3F Holstebro vil være den samlende og inspirerende kraft, der sætter dagsordenen på arbejdsmarkedsforholdene i lokalsamfundet samt være en aktiv aktør på landsplan ved:

 •  at skabe grundlag for fælles holdninger ved hjælp af afdelingens vision og arbejdsprogram.
 •  at vision og arbejdsprogram er kendt af såvel ansatte som medlemmer i afdelingen.
 •  at afdelingen ugentlig fremtræder i mindst et af de respektive medier i lokalområdet.
 •  at udarbejde relevant og målrettet   information, så tillidsvalgte er i stand til at udbrede afdelingens budskaber.
 •  at afdelingsrepræsentanter indvælges/udpeges til at deltage i relevante råd, bestyrelser, nævn og udvalg.
 •  at styrke kommunikationen ved brug af moderne informationsteknologi og arbejde på at de tillidsvalgte som minimum har tilgængelig e-mailadresse.
 •  at gøre medlemmerne beviste om nødvendigheden af deltagelse i politiske debatter.
 •  gennem overenskomsten, at forbedre mulighederne for almen dygtiggørelse i arbejdstiden.
 •  at skabe fuld overenskomstdækning.

3F Holstebro vil udvikle et sundt og sikkert arbejdsmiljø, herunder sikre at ressourcer udnyttes bedst muligt under hensyn til det omgivende miljø ved:

 •  at føre sikkerhedsudvalgets politik, mål og strategier ud i livet i form af konkrete handlingsplaner.
 •  at sikre at alle medarbejdere inddrages i sikkerheds– og arbejdsmiljøprocesser.
 •  at øge synliggørelsen af sikkerhedsarbejdet samt skabe en forståelse for miljøområdet på alle niveauer.
 •  at sætte fokus på miljøarbejdet, bla. ved at igangsætte kampagner, der inddrager medarbejdere og ledelse på alle niveauer.

3F Holstebro vil skabe fokus på og derved opnå status og anerkendelse for de tillidsvalgte ved:

 •  at alle tillidsvalgte tilbydes et visitkort, hvor navn, tlf.nr. virksomhed og e-mail adresse kan fremgå, samt vellignende foto.
 •  at alle tillidsvalgte altid kan ses på afdelingens hjemmeside.
 •  at alle nye tillidsvalgte synliggøres i det lokale afdelingsblad. 
 •  at bruge det lokale afdelingsblad til en præsentation af alle afdelingens arbejdspladser, på en i forvejen udarbejdet skabelon.

3F Holstebro vil fremstå som en stærk og dynamisk medspiller, der bidrager aktivt til uddannelse/efteruddannelse af vore medlemmer ved:

 •  at arbejde for fælles anerkendelse af behovet for opkvalificering af såvel almen, som faglig viden. 
 •  at præge uddannelsessystemet.
 •  at udbrede kendskabet til mulighederne for uddannelse, herunder erhvervsuddannelse.
 •  at sikre vore medlemmers tryghed ved løbende opkvalificering, der er tilpasset den enkelte, som  gør dem kompetente, eftertragtede medarbejdere i en  virksomhed.

3F Holstebros a-kasse vil med høj faglig kompetence sikre kvalitet i sagsbehandlingen, professionel rådgivning og vejledning samt udbetaling til tiden ved:

 •  at kombinere høj faglig kompetence og medlemmets opfattelse af kvalitet i forbindelse med kontakten til a-kassen.
 •  at vi altid tager udgangspunkt i medlemmets aktuelle situation.
 •  at skabe sammenhæng i det enkelte medlems samlede forløb ved ledighed. 

Menu