Fra Fagforeningens sikkerhedsudvalg

Aktuelle forholdsregler mod COVID-19/Corona-virus-smitte i 3F Centret:

Vi har I vores sikkerhedsudvalg nøje drøftet situationen i dag:

Hvad vi ved - Hvad vi forventer – Hvad vi kan gøre. Det vil vi i den kommende tid gøre løbende – for øjeblikket dagligt.

Gængs forholdsregel – hilsner...
Uanset hvor rart og naturligt man finder et varmt håndtryk eller måske et knus, så gem det til andre tider...
Et smil, et nik og et hej er helt fint i situationen!

Gængs forholdsregel – hygiejne...
Rundt i vores center er der spritdispensere og opfordring til at følge anvisningen her:
hygiejne

Receptionsskranken...

Særligt ved receptionsskranken etableres også et ”Hygiejnepunkt”, med anvisninger og dispenser. Desuden en opfordring til medlemmer og andre besøgende udefra om at tage hensyn – hygiejnen og god afstand.
Kontorer og møderum...
Der skaffes vådservietter til brug for løbende aftørring af bordplader og f.eks. dørhåndtag.
Guf og frugt...
De vanlige frugt- og ”guf”-skåle fjernes midlertidigt, så der ikke er frugt og andet, som udsættes for tilfældig berøring. Frugt på kontorerne opfordres man til at skylle inden det spises.

Gængs forholdsregel – hvem har du været sammen med...

Da ingen kan være helt sikker på om man lige med et er smittebærer, bør alle sørge for at altid at kunne opliste, hvor og med hvem man har været samlet i de seneste 6 dage. Det gør det mere sikkert for alle, at man kan gå tilbage, hvis man lige med et er smittet.

Gængs forholdsregel – personlig kontakt...

I de enkelte teams vil der være opmærksomhed på, at der kan være forhold privat, som gør den enkelte ekstra sårbar.
(Sygdom i nærmeste familie, egen sygdom).
Derfor kan det være en anden end den sædvanlige, som tager en samtale eller et møde.

Gængs forholdsregel – mødeaktivitet..
.
Deltagelse i - eller afholdelse af møder med over 25 deltager er på tiden ikke acceptabelt.
Ved møde med over 10 skal det nøje vurderes om dette er nødvendigt nu - eller kan udskydes eller afholdes via telefon eller Skype.
Disse forholdsregler vurderes løbende i forhold til udviklingen og kan skærpes eller lempes.
Aktuelt har vi gennemgået en række møder i den nærmeste fremtid og kan konstatere at vi i den nærmeste tid har 14 møder, hvor mødeholderne bliver bedt om at forholde sig til de her retningslinjer.

Menu