6.5.2020 - Gradvis lempelse af de særlige forholdsregler

mod udbredelse af COVID-19/Corona-virus:

Som et skridt til ”gradvis genåbning” af fagforeningskontorerne efter omfattende forholdsregler ved Corona-krisen, har vi truffet beslutning om, at vores fortsatte bidrag til at inddæmme smittemulighederne ændres sådan her:

Vi er klar til at tage os af spørgsmål, opgaver og problemer. Men vi tager også smittemulighederne alvorligt, så alt det der kan klares pr telefon eller mail - tager vi den vej! 

Ring eller skriv til os i stedet i de kendte åbningstider.

Ring 70 30 09 06

Send e-mail, generelt: horsens@3f.dk
Send sikker e-mail, a-kasse: horsens.sikkermail.a-kasse@3f.dk
Send sikker e-mail, fagligt: horsens.secure@3f.dk
Send sikker e-mail, Social og arbejdsskade: horsens.sikkermail.social@3f.dk

Fra mandag den 4. maj vil der være følgende muligheder for kontakt, hjælp og møder…
Vi vil stadig i stort omfang gennemfører arbejdsopgaver og løse problemer med udgangspunkt i isolering og fra hjemmearbejdspladser.
Det betyder at det fortsat i denne periode ikke normalt vil være muligt at komme i direkte kontakt med faglige sekretærer, a-kasse-sekretærer eller andre på kontoret på Robert Holms Vej i Horsens og vores områdekontor i Nørre Snede.
Arbejdspladsbesøg og møder udenfor 3F-centret kan arrangeres, hvis der er et særlig vigtigt behov, som ikke kan klares på anden vis – via telefon eller et digitalt møde.
Men kun til: Afklaring eller afdækning af spørgsmål i en sag eller afklaring af problemer og andre særlige forhold.
Møde på kontorerne kan i helt særlige tilfælde afholdes, men med højst 6 deltagere (f.eks. mæglingsmøde, ”48-timers” møde og den slags).
Det er stadig sådan, at den slags skal aftales.

Fra mandag den 11. maj vil der være følgende muligheder for kontakt, hjælp og møder…
Modtagelse af medlemmer og andre efter aftale, dog så der ikke er mere end 10 personer ekstra i fagforeningscentret og god afstand kan sikres.
Det skal koordineres af sekretariatet – ring 88 92 54 04.
En fuldstændig tilbagevenden til normale tilstande tager vi stilling til senere…
Disse forholdsregler er truffet i respekt for regeringens tiltag for at begrænse udbredelse af COVID-19-smitte. Og i respekt for vores medlemmers og personales sikkerhed.
Vi søger at undgå at være unødige smittespredere eller smitteopsamlere…


Bedste ønsker om en hurtig normalisering
Hans A. Sørensen fagforeningsformand, 3F Horsens og omegn Robert Holms Vej 1, 8700 Horsens - Telefon 88 92 54 02 e-mail hans.sorensen@3f.dk

Vi repeterer lige de forholdsregler som alle bør følge som en første lære af at Corona-virus COVID-19 er en trussel mod hele verden - og nu af WHO erklæret som en pandemi.

Pas godt på dig selv – og os andre...
Gængs forholdsregel – begræns kontakt med andre...

Selv om det kan forekomme svært, så er det vigtigt, at alle afholder sig mest muligt fra kontakt med andre. Og at man følger de retningslinjer, som måtte være for de enkelte arbejdspladser.

På en række af de offentlige områder er der udstedt retningslinjer. Og det må forventes, at der for en lang række af vores andre, private arbejdspladser også vil blive givet særlige retningslinjer.

På hjemmesiden: https://www.3f.dk/faa-hjaelp/dit-arbejdsliv/coronavirus-og-karantaene giver 3F svar på den række af spørgsmål og problemer, som man måtte have i den forbindelse.

Gængs forholdsregel – hilsner...

Når man i den nærmeste fremtid bevæger sig rundt, så gælder, at uanset hvor rart og naturligt man finder et varmt håndtryk eller måske et knus, så gem det til andre tider...
Et smil, et nik og et hej er helt fint i situationen!

Gængs forholdsregel – hygiejne...
hygiejne

Gængs forholdsregel – hvem har du været sammen med...

Da ingen kan være helt sikker på om man lige med et er smittebærer, bør alle sørge for at altid at kunne opliste, hvor og med hvem man har været samlet i de seneste 6 dage. Det gør det mere sikkert for alle, at man kan gå tilbage, hvis man lige med et er smittet.

Menu