8.6.2020 - Foranstaltninger – og gradvis genåbning ved Corona-krisen

Her er hvordan kontorerne vil agere fra tirsdag den 9. juni:

I forbindelse med regeringens ændrede Corona-foranstaltninger - Fase 3, med virkning fra den 9. juni, har vi tilrettelagt følgende foranstaltninger og retningslinjer for tiden frem til august…

3F´s kontorer og faciliteter vil fra den 9. juni være omfattet af følgende muligheder for kontakt, hjælp og møder for og med medlemmer og andre udefra:

Det vil nu igen være muligt at komme i direkte kontakt med faglige sekretærer, a-kasse-sekretærer eller andre på kontorerne på Robert Holms Vej i Horsens og vores områdekontor i Nørre Snede.

Dog vil vi sætte pris på at der inden besøg laves aftaler pr telefon eller mail.

Dørene vil alene være åbne i kontortiden

    *Mandag fra 9 til 17
    *Tirsdag fra 9 til 16
    *Onsdag fra 9 til 12 (- dog undtaget a-kasse og bogholderi)
    *Torsdag fra 9 til 17
    *Fredag fra 9 til 12)

Selv om forsamlingsforbuddet er hævet fra 10 til 50, betyder det stadigt, at der skal iagttages de nødvendige forholdsregler hvad angår afstand (1 til 2 meter) og eventuel kø ved faciliteter som kaffeautomater, toiletter med videre.

Derfor vil almindelig mødeaktivitet først blive genoptaget til august,
blandt andet fordi mødesalen stadig er reserveret til kantine med videre for personalet.

Men fortsat gælder, at det er fornuftigt at overveje, om der er tale om et særlig vigtigt behov, som ikke kan klares på anden vis – via telefon eller et digitalt møde.

Men vi er altså igen på pladsen for de medlemmer og andre, der ønsker at møde os og for de fælles opgaver!

Hygiejne i forhold til Corona…

Ved mødeaktivitet på kontorerne eller i mødelokalerne, skal den der holder mødet sørge for at få sprittet af bagefter og at få luftet ud (døre kan åbnes – vinduer i møderum kan ikke åbnes – der er også ”samtaleskærme” som kan rekvireres hos sekretariatet)…

Vi henstilling at det er toiletterne ved hovedindgangen som bliver brugt af medlemmer
– kollegaerne kan benytte de øvrige toiletter.

Hver især sørger for at brugt service afleveres i ”brugt service-bakken” ved indgangen.

Den almindelige – og udvidede rengøring med opmærksomhed på kontaktflader søger vores udmærkede kollega på serviceområdet for.

En total tilbagevenden til normale tilstande tager vi stilling til senere…

Sørg nu løbende for at orientere dig i Sundhedsstyrelsens retningslinjer – og overholde dem.

Og HUSK, at selvom du måske selv føler dig rimelig sikker, så er udbredt kontakt med andre også en risiko for kollegaer og egen familie!

Gængs forholdsregel – hilsner...

Når man i den nærmeste fremtid bevæger sig rundt, så gælder, at uanset hvor rart og naturligt man finder et varmt håndtryk eller måske et knus, så gem det til andre tider...
Et smil, et nik og et hej er helt fint i situationen!

Gængs forholdsregel – hygiejne...
hygiejne

Gængs forholdsregel – hvem har du været sammen med...

Da ingen kan være helt sikker på om man lige med et er smittebærer, bør alle sørge for at altid at kunne opliste, hvor og med hvem man har været samlet i de seneste 6 dage. Det gør det mere sikkert for alle, at man kan gå tilbage, hvis man lige med et er smittet.

På hjemmesiden: https://www.3f.dk/faa-hjaelp/dit-arbejdsliv/coronavirus-og-karantaene giver 3F svar på den række af spørgsmål og problemer, som man måtte have i den forbindelse.

Pas på dig selv og os andre God sommer!

 

Menu