OBS! Forlængelse af skærpede forholdsregler

mod udbredelse af COVID-19/Corona-virus:

Vi har I ledelsesgruppen og med vores sikkerhedsudvalg nøje drøftet situationen efter regeringens pressemøde i aftes og orienteringen om de forholdsregler der nu særlovgives om i Danmark. - Og her er hvad vi er kommet frem til ud fra hvad vi ved...

Fagforeningens kontorer bliver som et bidrag til at inddæmme smittemulighederne, for en periode foreløbigt frem til den 30. marts lukket ned, så der ikke er normal betjening på kontorerne.

Vi vil i størst muligt omfang gennemfører arbejdsopgaver og løse problemer, men først og fremmest med udgangspunkt fra hjemmearbejdspladser.
Det betyder at det i denne periode ikke vil være muligt at komme i direkte kontakt med faglige sekretærer, a-kasse-sekretærer eller andre på kontoret på Robert Holms Vej i Horsens og vores områdekontor i Nørre Snede. 

Der er lukket for almindelig ekspedition frem til den 14. april!

Ring eller skriv til os i stedet i de kendte åbningstider.
Ring 70 30 09 06

Send e-mail, generelt: horsens@3f.dk
Send sikker e-mail, a-kasse: horsens.sikkermail.a-kasse@3f.dk
Send sikker e-mail, fagligt: horsens.secure@3f.dk
Send sikker e-mail, Social og arbejdsskade: horsens.sikkermail.social@3f.dk

Mødeaktiviteter i 3F Centret lukkes også ned

Dog kan der være nødvendige møder med få deltagere, som afholdes. Men kun hvis deltagerne udtrykkeligt får en ny besked om det.
– Og som situationen er nu, kan det formentlig forventes at fagforeningens brancheårsmøder og generalforsamling, som længe har været fastsat til lørdag den 28. marts, vil blive udsat og indkaldt og afholdt, når der er en vurdering af, at det er forsvarligt i forhold til situationen omkring Corona.

Nærmere herom i løbet af næste uge.

Omkring overenskomstforhandlingerne OK2020, følges situationen meget tæt og onsdag aften besluttede forligsmanden, at udsætte yderligere forhandlinger i 14 dage. Så COVID-19 kommer også til at påvirke forhandlingerne og en kommende urafstemning drastisk...
Som det ser ud nu, må vi forvente at blive kraftigt begrænset i adgangen til at samle medlemmerne – men dette vurderer vi løbende.

Disse forholdsregler er truffet i respekt for regeringens tiltag for at begrænse udbredelse af COVID-19-smitte. Og i respekt for vores medlemmers og personalets sikkerhed.
Vi håber at medlemmer og samarbejdspartnere vil bakke op bag de trufne beslutninger. Og også at man er indstillet på, at kommunikation og opgaveløsning under de her forhold godt kan blive på en lidt anden måde – måske med en lidt længere svartid.

Til gengæld tror vi, at fagforeningen på den her måde, kan være med til at sikre en hurtig og mindre belastende periode med COVID-19/Corona-virus i Danmark.
Bedste ønsker om en hurtig normalisering 
Hans A. Sørensen
fagforeningsformand 3F Horsens og omegn
Robert Holms Vej 1, 8700 Horsens - Telefon 88 92 54 02 e-mail hans.sorensen@3f.dk

**************************************

Vi repeterer lige de forholdsregler som alle bør følge som en første lære af at Corona-virus COVID-19 er en trussel mod hele verden - og nu af WHO erklæret som en pandemi.

Pas godt på dig selv – og os andre...
Gængs forholdsregel – begræns kontakt med andre...

Selv om det kan forekomme svært, så er det vigtigt, at alle afholder sig mest muligt fra kontakt med andre. Og at man følger de retningslinjer, som måtte være for de enkelte arbejdspladser.

På en række af de offentlige områder er der udstedt retningslinjer. Og det må forventes, at der for en lang række af vores andre, private arbejdspladser også vil blive givet særlige retningslinjer.

På hjemmesiden: https://www.3f.dk/faa-hjaelp/dit-arbejdsliv/coronavirus-og-karantaene giver 3F svar på den række af spørgsmål og problemer, som man måtte have i den forbindelse.

Gængs forholdsregel – hilsner...

Når man i den nærmeste fremtid bevæger sig rundt, så gælder, at uanset hvor rart og naturligt man finder et varmt håndtryk eller måske et knus, så gem det til andre tider...
Et smil, et nik og et hej er helt fint i situationen!

Gængs forholdsregel – hygiejne...
hygiejne

Gængs forholdsregel – hvem har du været sammen med...

Da ingen kan være helt sikker på om man lige med et er smittebærer, bør alle sørge for at altid at kunne opliste, hvor og med hvem man har været samlet i de seneste 6 dage. Det gør det mere sikkert for alle, at man kan gå tilbage, hvis man lige med et er smittet.

Menu