Industri

Velkommen til industribranchens/Gartneri Land & Skovbrugs hjemmeside.

Fagforeningens medlemmer som er ansat indenfor industribranchen eller ”Det grønne område” på det private område, serviceres i det daglige af faglig sekretær Brian Tollak Nielsen og Stinne Dam Jacobsen samt brancheansvarlig for industribranchen Steen Larsen.

På hjemmesiden kan du finde nyheder, informationer om branchens arbejde, og en præsentation af brancheklubbestyrelsen.

Industribranchen består af cirka 3.000 medlemmer, ca.100 tillidsvalgte og godt 250 virksomheder. På mange virksomheder har vi gode og kompetente tillidsfolk som varetager kollegernes interesser, hvad angår løn- og ansættelsesforhold, som regel i et godt og konstruktivt samarbejde med ledelsen.

GLS-gruppen på det private område består af ca. 300 medlemmer, omkring 100 virksomheder og ganske få tillidsvalgte. GLS-området dækker overenskomsterne inden for gartneri, land- og skovbrug, agroindustri, anlægsgartnere, golfbaner og dambrug. Statsskovene er ikke en del af gruppens overenskomstdækning. Denne del dækkes af overenskomster på Statens område.

Fagforeningens opgave er bl.a. at støtte de tillidsvalgte med råd og vejledning i konkrete situationer og samtidig tilbyde/anbefale relevante kurser og konferencer, så der hele tiden er mulighed for tilegne sig ny viden til brug for deres arbejde som tillidsvalgte.

Af mange andre opgaver hvor fagforeningen hjælper medlemmer som på den ene eller anden vis bliver klemt i et arbejdsforhold kan nævnes eksempelvis:

  • Betalingsstandsning og konkurs
  • Vikarsager
  • Manglende feriepenge, feriefridage, SH/Fritvalgs-betaling og arbejdsmarkedspension
  • Fortolkning af overenskomster og lokalaftaler
  • Usaglig afskedigelse
  • Videreførelse af faglige sager
  • Overenskomstdækning

Så, hvis du har et problem eller er i tvivl om dine rettigheder, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os. Det er vigtigt, at du kontakter os med det samme, da nogle typer af sager skal behandles inden for nærmere fastsatte tidsfrister.

Kort sagt: brug fagforeningen - vi er til for dig og dine kollegaer.

Ris og ros
Ingenting er så godt, at det ikke kan blive bedre, så hvis du har ideer til, hvordan vi kan forbedre vores hjemmeside, hører vi meget gerne fra dig. Klik 
her.

 

Med venlig hilsen

Steen Larsen
Brancheansvarlig
Steen Larsen

 

Menu