Industri

Steen

Kære medlem
Velkommen til industribranchens hjemmeside. her kan du finde nyheder, informationer om branchens arbejde, en præsentation af bestyrelse, valgte og ansatte, lønstatistik og meget mere.

industribranchen består af cirka 4.500 medlemmer, 250 tillidsvalgte og 300 virksomheder. på mange virksomheder sørger dygtige tillidsfolk i det daglige for, at varetage kollegaernes interesser, hvad angår løn- og arbejdsvilkår og samarbejde med ledelsen. fagforeningens opgave er her at støtte de tillidsvalgte med råd og vejledning og tilbyde kurser, konferencer og møder. nogle af aktiviteterne foregår branchevis, og det kan du læse mere om ved at klikke på det enkelte brancheområde. der er også mulighed for at klikke på branchens miljøudvalg og uddannelsesarbejde.

nu vokser træerne som bekendt ikke ind i himlen, og der er desværre også talrige eksempler på, at vores medlemmer ikke får den behandling, de har krav på. her kan fagforeningen hjælpe. i det daglige arbejder vi med mange forskellige typer af sager f.eks.:

  • Betalingsstandsning og konkurs
  • Vikarsager
  • Manglende feriepenge, feriefridage, sh-betaling og arbejdsmarkedspension
  • Fortolkning af overenskomster og lokalaftaler
  • Usaglig afskedigelse

Så, hvis du har et problem eller er i tvivl om dine rettigheder, er du altid velkommen til at henvende dig til os. det er vigtigt, at du kontakter os med det samme, da nogle typer af sager skal behandles inden for nærmere fastsatte tidsfrister.

Vi hjælper også, når det drejer sig om:

  • Sygedagpengeopfølgning
  • Etablering af fleksjob
  • Indgåelse af overenskomst, hvis du er på en arbejdsplads, der ikke er overenskomstdækket
  • Efteruddannelse

Kort sagt: brug fagforeningen - vi er til for dig og dine kollegaer.

Jobbank
Søger du nyt job, kan du helt uforpligtende tilmelde dig vores jobbank. vi har et godt samarbejde med mange af de lokale industriarbejdspladser og bliver jævnligt involveret, når der er brug for arbejdskraft. ved at besvare nogle få spørgsmål kan du komme med i betragtning, når vi hjælper med at besætte ledige jobs.

Klik på den tilknyttede fil i højre side! send direkte fra dokumentet på knappen "send" eller print ud og send pr. post.

Pjecer og materiale
Har du brug for mere viden om forskellige arbejdsmarkedsforhold, kan du bruge vores "bestillingsliste" ved at klikke på den tilknyttede fil i højre side. send direkte fra dokumentet på knappen "send" eller print ud og send pr. post. du kan også aflevere den i afdelingen.

Ris og ros
Ingenting er så godt, at det ikke kan blive bedre, så hvis du har ideer til, hvordan vi kan forbedre vores hjemmeside, hører vi meget gerne fra dig. Klik her.

Med venlig hilsen

Steen Larsen
Brancheansvarlig

Menu