Transport og Privat Service, Hotel og Restaurationsbranchen

Velkommen til Transport og Privat Service, Hotel og Restaurationsgruppens hjemmeside.

Medlemmerne serviceres i det daglige af faglig sekretærer Lars Helbo, Henrik Hansen, Lene Holbæk og brancheansvarlig for Transport og Privat Service, Hotel og Restauration Jonna Andersen

På vores hjemmeside, kan du finde nyheder, informationer om branchens arbejde, en præsentation af Gruppernes udvalg og brancheklubbestyrelse.

Transport og Privat Servicegruppens opgaver er mange, her i blandt: Løn og arbejdsforhold, at støtte de tillidvalgte med råd og vejledning og tilbyde kurser, konferencer og møder.

Både i transportbranchen og i Privat Service er der mange seriøse arbejdsgivere, men vi ser desværre også alt for ofte det modsatte, hvor vores medlemmer ikke får den behandlingen som der er krav på.  

Her kan Transport og Privat Servicegruppen hjælpe.

Der er mange forskellige typer af sager f.eks.:

  • Betalingsstandsning og konkurs
  • Manglende feriepenge, feriefridage, sh-betaling og arbejdsmarkedspension
  • Fortolkning af overenskomster og lokalaftaler
  • Usaglig afskedigelse

Så, hvis du har et problem eller er i tvivl om dine rettigheder, er du altid velkommen til at henvende dig til os. Det er vigtigt, at du kontakter os med det samme, da nogle typer af sager skal behandles inden for nærmere fastsatte tidsfrister. 

Vi hjælper også, når det drejer sig om: 

  • Etablering af fleksjob
  • Indgåelse af overenskomst
  • Efteruddannelse mm.

Kort sagt: Brug fagforeningen - vi er til for dig og dine kollegaer.

 

Menu