Arbejdsmiljø

Velkommen her på Arbejdsmiljøudvalgets site. Her kan du blandt andet finde nyheder, informationer om udvalgets arbejde og en kort præsentation af udvalgets medlemmer.  

Opgaverne er blandt meget andet, at støtte de tillidvalgte med råd og vejledning og sikre de bliver holdt løbende orienteret om nye love, trendt og regler.  

Dert vil også blive tilbudt aktiviteter, for medlemmer og medlemmer med tillidshverv, så som fyraftensmøder m.v..  

Arbejdsmiljøudvalget samarbejder med fagforeningens brancher, fagligklubber og de enkelte arbejdspladser om de særlige miljø- og sikkerheds-spørgsmål de enkelte brancher og arbejdspladser måtte have. For at sikre et ordentligt arbejdsmiljø.  

Skulle der være spørgsmål, forslag mm. Kan du kontakte et af udvalgets medlemmer.

Menu