Anthony Sylvester

Konsulent, Konsulenter

AS0058

Arbejdsopgaver
Immigration, etnisk ligestilling, integration og vandrende arbejdstageres rettigheder.

Tillidshverv
Medlem af ERFA-gruppen, Integrationsministeriet
Medlem af Ligebehandlingsudvalget, Dansk institut for menneskerettigheder
Suppleant i Rådet for menneskerettigheder, Dansk institut for menneskerettigheder
Medlem af hovedbestyrelsen, Rådgivning og dokumentationscenter, DRC.
Suppleant i Integrationsudvalget, LO.
Nationalkoordinator, etnisk ligestilling, UNI-Europa, Bruxelles
Medlem af det Europæiske netværk mod racisme.

Faglig karriere
1992-1995: Tilsynsførende på hovedrengøringskorpset i Københavns Kommune samt tillidsrepræsentant<br>
Medlem af LSU, CSU, kontaktudvalg<br>Medlem af klubbestyrelsen<br>Medlem af Informations- og redaktionsudvalg i KLS<br>Medlem af uddannelsesudvalg i KLS<br>1995-2001: Medlem af SID's indvadrere og flygtningeudvalg<br>1995-2001: Ansat ved Ballerup Kommune som projektleder<br>1998-2000: Uddannet som voksenvejleder ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser<br>2001-2004: Ansat i SiD som konsulent i International afdeling samt uddannelsesafdeling<br>2004-: Ansat i 3F som konsulent i Sekretariatet for Ligestilling og Familiepolitik.

Fritidsinteresser
Jeg er trommeslager og elsker musik
Jeg danser og underviser i Salsa og Merenge
Jeg er engageret i politisk arbejde


Hvem er hvem i 3F

Søg efter valgte og ansatte i forbundshuset.