Vi er gået i luften med nyt 3f.dk. Du er nu på et af de områder vi endnu ikke har fornyet. Det arbejder vi på. Besøg det nye 3f.dk her.

Ulla Sørensen

Hovedkasserer, Ledere

us0040

Arbejdsopgaver
Ansvaret for:

Hovedkassererkontoret - budget/regnskab - inkl. forsikringsområdet
Juridisk sekretariat
Arbejdsmiljø
Forbundsskolerne

Tillidshverv
3F:
Daglig ledelse
Hovedbestyrelsen
It-udvalget
Budgetudvalget
Arbejdsmiljøpolitisk udvalg
Lønudvalget
Driftsudvalget for skolerne

Eksterne udvalg:
Medlem af Arbejdernes Landsbanks repræsentantskab
Medlem af FH's pensionskomité
Bestyrelsesmedlem i Pension Danmark
Bestyrelsesmedlem i Rørvigcentret A/S
Bestyrelsesmedlem i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Bestyrelsesmedlem i AKF Holding
Arbejdsmiljørådet
Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg
Udvalg for arbejdsmiljø og samarbejde

Faglig karriere
Tillidsrepræsentant på Grunfoss
Kasserer i KAD, Bjerringbro afdeling
A-kassesekretær i KAD forbundet
Forbundssekretær i KAD forbundet med ansvar for social- og miljøpolitikken
Forbundssekretær i 3F
Hovedkasserer i 3F

Sekretær
Mette Palner


Hvem er hvem i 3F

Søg efter valgte og ansatte i forbundshuset.