Annette Rømer

Sekretær, Administrative medarbejdere

ar0043

Jobadresse
Kampmannsgade 4
1790 Kbh V

Arbejdsopgaver
Varetagelse af sekretærfunktionen, herunder telefoniske henvendelser samt kalenderplanlægning for gruppeformanden og gruppenæstformanden.
Sekretær for gruppebestyrelsen, FG-møderne og Landsbrancheklubben for Privat Rengøring, Hotel og Restauration samt Søfart, herunder udarbejdelse af indkaldelser, planlægning og tilrettelæggelse af møder/konferencer, dagsordener, referater samt opfølgning fra møder.
Koordinering af materialer og indhentning af udtalelser/taleoplæg til diverse møder mv.
Sagsbehandler på Aurora-sager.
Forberedelse, organisering, planlægning af, referatskrivning samt opfølgning på diverse møder, konferencer, seminarer mv. for gruppen, gruppebestyrelsen, netværk, kongres mv.
Oversættelse fra engelsk, tysk - en smule fransk og spansk af diverse henvendelser fra udenlandske organisationer m.fl.

Sekretær for
Tina Møller Madsen og John Frederiksen


Hvem er hvem i 3F

Søg efter valgte og ansatte i forbundshuset.