3F Industri Vestegnen

 

John Westhausen

John Westhausen

Afdeling:
Daglig ledelse

Placering i huset:
2. sal

Tlf: 88927217
Mobil: 2149 8539
E-mail: john.westhausen@3f.dk


Arbejdsopgaver:

- Afløser for formanden
- Personaleansvarlig i afdelingen
- Intern og ekstern uddannelsestilrettelæggelse, samt personaleudvikling
- Behandling af faglige sager og arbejdsretssager
- Medlemservice
- Servicering af arbejdspladserne, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt klubkasserere

Interne udvalg:
- Bestyrelse og forretningsudvalget
- Overenskomstudvalget
- Konfliktudvalget

Tillidshverv:

- Formand i Porcelænsarbejdernes stiftelse
- Formand for porcelænsarbejder i Danmark
- Formand i Keramisk Feriefond
- Næstformand LO Hovedstaden
- Næstformand i København Voksne uddannelsecenter (KVUC)
- LO repræsentant i Regionale beskæftigelses råd Hovedstaden og Sjælland (RBR)
- Bestyrelses medlem i AOF Hovedstaden
- Næstformand FGU Vestegnen
- Bestyrelsesmedlem FGU Danmark
- Bestyrelsesmedlem i Foreningen kunst på arbejdet

Menu