3F København søger a-kassemedarbejder til vores vejlederteam

Ansøgningen sendes til ansoegning-kbh@3f.dk

3F København søger medarbejder til vejledning af vores arbejdsløse medlemmer.

Stillingen er med tiltrædelse den 1. september 2020, efter aftale kan ansættelse ske før.

Jobbet indebærer blandt andet: Vejledning af arbejdsløse medlemmer om uddannelse og efteruddannelse, gennemførelse af CV-samtaler, deltagelse i fællessamtaler med Jobcentret samt gennemførelse af 3 måneders samtaler – individuelt og i grupper.

Telefonisk og personlig sagsbehandling i a-kassesager samt udbetaling af dagpenge og feriedagpenge.

Der vil ved ansættelsen blive lagt vægt på:

  • Grundigt kendskab til arbejdsløshedslovgivningen.
  • Erfaring med arbejde i en a-kasse.
  • Erfaring med vejledning af arbejdsløse medlemmer.
  • Vilje og evne til at indgå i et team.
  • Vilje og evne til at samarbejde med valgte og ansatte i en aktiv fagforening.
  • Engelsk på brugerniveau.

Efteruddannelse finder løbende sted.

Ansættelse sker på løn og ansættelsesvilkår besluttet af 3F Københavns generalforsamling.

Det er en forudsætning, at du er/bliver medlem af 3F København på ansættelsestidspunktet.

Ansøgning mærket ’a-kassemedarbejder vejlederteam’ skal være afdelingen i hænde senest den 17. april 2020 kl. 12.00 på mail ansoegning-kbh@3f.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til A-kasseleder, Søren Becher på mobil: 2337 3668.

3F København

Peter Ipsens Alle 27

2400 København NV.

Tlf.70 300 999

Der gennemføres samtaler i uge 17.

3F Københavns A-kasse har et samarbejde med A-kassen i Sømændenes Forbund.

Du kan læse 3F Københavns faglige politiske grundlag og værdigrundlag samt meget mere om 3F København på http://www.3fkbh.dk/