Privatlivspolitik for Fagligt Fælles Forbund 3F - ansøgning

1. Principper for behandling af dine oplysninger
Hos 3F respekterer vi enhver persons ret til privatliv, og til korrekt beskyttelse og håndtering af dine personlige oplysninger. Det er vigtigt for os, at vi behandler dine private oplysninger med integritet og fortrolighed.

Fordi dine oplysninger er nødvendige for, at vi kan vurdere din ansøgning og eventuelt tilbyde dig en stilling ved 3F, har vi lavet denne privatlivspolitik, hvor vi informerer dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har i henhold til databeskyttelseslovgivningen.


2. Dataansvar

3F er en fagforening, der udover selve fagforbundet 3F, består af en række uafhængige og suveræne lokale fagforeninger, som udgør den demokratiske og lokalforankrede kraft i 3F.

Når du sender en ansøgning til en lokal fagforening eller 3F’s Forbundshus, er det den respektive enhed, der er dataansvarlig for dine oplysninger.

Forbundshuset benytter et rekrutteringssystem til behandling af stillingsopslag og ansøgninger. Læs mere om Forbundshusets behandling af persondata i rekrutteringsprocessen


3. Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at vide mere om vores behandling af dine personoplysninger eller at udøve de rettigheder, der er nævnt i denne privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på:

Stillinger i 3F Forbundshuset:
HR-afdelingen
Kampmannsgade 4, 1604 København V
mail: 3fhr@3f.dk
telefon: 70 300 300

Søger du en stilling i en lokal 3F fagforening, kan du kontakte den relevante afdeling direkte. Find de lokale fagforeninger her
 

4. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Når du søger en stilling hos os, behandler vi som udgangspunkt de oplysninger, som du sender til os. Herunder:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnumre
 • Ansøgning og CV
 • Karakterudskrifter og diplomer
 • Referencer/anbefalinger
 • Andre private oplysninger, såsom fritidsinteresser, hobby, m.m.

Vi har hverken brug for at behandle følsomme oplysninger eller dit CPR-nummer, når du søger job hos os.


5. På hvilket retsgrundlag, og til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?
Vi behandler ovennævnte oplysninger for at kunne træffe foranstaltninger med henblik på at indgå en eventuel ansættelseskontrakt med dig.

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er at finde egnede kandidater til besættelse af stillinger hos 3F. Vi udarbejder statistik over bl.a. antallet af ansøgninger i aggregeret form.

 

6. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Hvis du ikke får stillingen, opbevarer vi kun dine oplysninger i en periode på 6 måneder efter, at du har modtaget afslaget. 

Hvis du accepterer en stilling hos os, så opbevarer vi dine oplysninger under hele ansættelsen, samt efter ansættelsen i en periode på 10 år.


7. Modtagere af dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine data til andre i forbindelse med din ansøgning til 3F eller vores lokale fagforeninger.

Vi kan dog benytte os af databehandlere, f.eks. i forbindelsen med driften af IT-systemer, som altid opererer på vegne af os og under instruks fra os. Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

8. Dine rettigheder
I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder som vi som dataansvarlige skal overholde. Disse rettigheder er:

 • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de data, vi har om dig, samt få udleveret en kopi af dine data. 
 • Ret til indsigelse: Du kan med visse begrænsninger gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger – f.eks. hvis dine personoplysninger bliver anvendt til direkte markedsføring og i forhold til profilering.
 • Ret til rettelse og sletning: Du har ret til at få ukorrekte oplysninger rettet og til at få slettet oplysninger om dig som, vi ligger inde med. Ved en anmodning om sletning eller rettelse vil vi vurdere, hvorvidt vi kan efterkomme din anmodning, og bekræfte om vi kan rette eller slette dine oplysninger. Vi kan for eksempel ikke slette oplysninger, som vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til at beholde, eller hvis vi har brug for oplysningerne for at fastlægge eller gøre et retskrav gældende.
 • Ret til begrænsning: Du har ret til begrænsning i behandlingen af dine oplysninger i den periode, hvor vi vurderer dit krav om rettelse eller sletning.
 • Ret til dataportabilitet: Du har under visse forudsætninger ret til dataportabilitet.
 • Ret til tilbagekaldelse af samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykke til enhver behandling, hvortil der er givet samtykke.
 • Ret til oplysning: Når vi indhenter oplysninger om dig hos dig eller hos en tredjepart, er vi som udgangspunkt forpligtede til at oplyse dig om behandlingen. 

 

9. Sikkerhed
3F har udover en intern IT-sikkerhedspolitik indført tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger, der sikrer fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine oplysninger. På den måde er du sikret, at dine oplysninger bliver passet godt på hos os.


10. Klagemulighed
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:
Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk