Fagforening

Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn er vores fulde navn. I daglig tale 3F Kastrup.

Vi er en selvstændig lokal afdeling af Fagligt Fælles Forbund, som blev dannet 1. januar 2005 ved fusionen Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark.

1. januar 2006 fusionerede vi med Renovationsarbejdernes Fagforening, og for første gang breder vores organisationsområde sig dermed til kommuner uden for øen.

Vi overenskomstdækker virksomheder, der ligger i Tårnby og Dragør kommuner samt dagrenovation i København og Frederiksberg. Vi er ca. 5.700 medlemmer beskæftiget inden for transport, handel, produktion, byggeri, anlæg samt offentlig og privat service, med lufthavnen som største arbejdsplads.

 

Menu