Om klubben

Læs om klubbens målsætning

Målsætning for Landsbrancheklubben for 3F kommunale og regionale specialarbejdere:

Vi arbejder for, at 

 • fremme de kommunale og regionale specialarbejderes sag - både fagpolitisk, lokalt i kommune og regioner og landspolitisk 
   
 • modvirke og bekæmpe privatisering og udlicitering 
   
 • udvikle og fremme uddannelsesmuligheder for specialarbejdere 
   
 • lytte til, tale med og værne om de kommunale og regionale tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter gennem klubbens regionsudvalg
   
 • være et bindeled mellem arbejdspladser, klubber, afdelinger og forbundet 
   
 • samarbejde på tværs af landsklubberne 
   
 • opretteholde og udvikle kontakten til de arbejdspladser, som bliver udliciteret og
   
 • lære af vores fejl
   

Menu