Uddannelse

Efteruddannelse for specialarbejdere m.fl.

Specialarbejdere i kommuner og regioner har en lang række muligheder for erhvervsuddannelser, efteruddannelse, korte kurser og kompetenceudvikling.

Som ansat i en kommune er dine rettigheder til kompetenceudvikling beskrevet i Aftale om kompetenceudvikling mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. Du kan finde mere om aftalen her.

Som ansat i en region er dine rettigheder til kompetenceudvikling bekrevet i Aftale om kompetenceudvikling mellem Forhandlingsfællesskabet og RTLN (regioner). Du kan finde mere om aftalen her.

I 3F specialarbejderoverenskomst med KL ved OK11 blev det aftalt, at der for den enkelte medarbejder skal udarbejdes skriftlige udviklingsforløb.

Vi har her på siden lagt en række pjecer, hvor du kan hente inspiration til forskellige uddannelsesforløb, og oplysning om de forskellige ordninger, der er på uddannelsesområdet.  

Efteruddannelse i øvrigt

Du kan også finde informationer om reglerne og uddannelsesmulighederne for ansatte i kommuner og regioner på Uddannelsesnyt- Det Offentlige område. Her finder du en beskrivelse af de mest brugte erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser inden for jobområdet. Der er også rigtigt mange nyttige og relevante links, som du kan bruge til at finde mere information.

Du finder også masser af information om uddannelse på følgende Links:

Via Viden på Tværs kan du følge med i, hvad der sker omkring kompetenceudvikling. Målgruppen for Personaleeweb er ledere og medarbejderrepræsentanter i kommuner og regioner samt organisationsrepræsentanter, politikere og andre, der arbejder med eller interesserer sig for personalepolitiske emner eller de områder, der i øvrigt dækkes af Personaleweb .

Ordblind

Er du ordblind, så læs mere om dine muligheder her.

Menu