3F Lollands generalforsamling

3F Lolland holder ordinær generalforsamling tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00 på Skovridergården i Nakskov.  

Spisning fra kl. 18.00 til 19.00, husk venligst tilmelding.

Dagsorden i.h.t. vedtægterne.

Dagsorden kan ses her:

Generalforsamling tirsdag 24. marts 2020 kl. 19.00.

Skovridergården, Nakskov.

 

Fællesspisning kl. 18.00. Tilmelding senest 21. marts til 70300884 eller lolland@3f.dk

 

 1.   Velkomst v/formanden - herunder velkomst til gæstetaler
 2.   Valg af dirigent
 3.  Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
 4.   Valg af 3 stemmetællere
 5.  Arbejdsløshedskassens beretning v/a-kasse leder Hanne Duvier
 6.   Bestyrelsens beretning v/konstitueret formand Steffen Rasmussen
 7.   Faglig orientering v/næstformand Bjarne Jensen
 8.   Årsregnskab 2019 v/økonomiansvarlig Anne Nielsen
 9.   Kontingent 2020 v/økonomiansvarlig Anne Nielsen
10.

 Indkomne forslag

 Forslag og personvalg som skal behandles af generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til  bestyrelsen v/afdelingsformandesenest syv dage før generalforsamlingen. 

11.

 Valg af formand

 Forslag fra bestyrelsen: Steffen Rasmussen 1 år.

12.

 Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer:

 Allan Zakariasen  2 år
 Jens Anthonsen  2 år
 Johnni Struck  2 år
 Kim Andersen  2 år
 Pia Petersen  2 år
 Tom Vinther  2 år

  

13.

 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

 1. Nyvalg 2 år

 2. Nyvalg 2 år

14.

 Valg af bilagskontrollant:

 Torben Johansen 2 år

15. 

 Valg af bilagskontrollant suppleant:

 Leif Eriksen 2 år

16.  Valg af statsautoriseret revisor
17.  Eventuelt


Jeg ønsker at tilmelde mig aktiviteten

Udfyld felterne nedenfor (Felter med * skal udfyldes)

Informationer om dig
(dd-mm-åå)
 

Menu