Hvad koster det at være medlem?

Kontingent 2020

OBS! HUSK dine opkrævninger til kontingent ligger på mit3F.dk

Kontingent 2020
Fuldtidsforsikret med efterlønsbidrag
Fagforeningskontingent 522,50 kroner
A-kassekontingent 513,00 kroner
Efterlønsbidrag 514,00 kroner
Fritidsulykkesforsikring 38,00 kroner
I alt pr måned 1.587,50 kroner
Fuldtidsforsikret uden efterlønsbidrag
Fagforeningskontingent 522,50 kroner
A-kassekontingent 513,00 kroner
Fritidsulykkesforsikring 38,00 kroner
I alt pr. måned 1.073,50 kroner
Fuldtidsforsikret som efterlønsmodtager
Fagforeningskontingent 269,50 kroner
A-kassekontingent 506,00 kroner
Fritidsulykkesforsikring 38,00 kroner
I alt pr. måned 813,50 kroner
Er du under uddannelse, er der mulighed for at få gratis a-kassemedlemsskab, kontakt afdelingen.
Lærlingekontingent med gratis a-kasse inkl. fritidsulykkesforsikring koster 103,00 kroner pr. måned.
Ring til Marianne Nielsen, tlf. 88 92 59 18 eller Pernille Hansen, tlf. 88 92 59 10 hvis du har spørgsmål til dit kontingent.

Menu