Ordinær generalforsamling i 3F Midt & Østsjælland 2020

Indkaldelse og tilmelding til ordinær generalforsamling i 3F Midt & Østsjælland 2020.

Tirsdag den 28. april kl. 18.00 i Rønnedehallen.

BILAG ER VEDHÆFTET I BUNDEN AF SIDEN!


 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 3F MIDT & ØSTSJÆLLAND

Tirsdag den 28. april kl. 18.00 i Rønnedehallen.

- Spisning kl. 17.00, tilmelding påkrævet

- Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

- Den endelige dagsorden, samt indkomne forslag, regnskab og budget, kan hentes på kontorerne 1 uge før generalforsamlingen eller på hjemmesiden: www.3fm.dk.

- Tilmelding kan ske via www.3fm.dk, på mail midtostsjaelland@3f.dk eller telefonisk på 70 300 920.

FORELØBIG DAGSORDEN:

1. Vedtagelse af forretningsorden.

2. Valg af dirigent.

3. Valg af referent.

4. Valg af stemmetællere.

5. Bestyrelsens beretning ved formanden.

6. A-kassens beretning ved A-kasselederen.

7. Beretning fra lønudvalget.

8. Beretning fra bilagskontrollanterne.

9. Regnskab.

10. Budget til orientering.

11. Indkomne forslag.

12. Valg i henhold til vedtægterne: I lige år vælges næstformanden og 6 bestyrelsesmedlemmer for to år og to suppleanter for et år. Derudover vælges 1 bilagskontrollant samt suppleant for denne. Der vælges 2 medlemmer af lønudvalget. Disse valg sker for to år.

13. Eventuelt.


Jeg ønsker at tilmelde mig aktiviteten

Udfyld felterne nedenfor (Felter med * skal udfyldes)

Informationer om dig
(dd-mm-åå)

Spisning:

 

Menu