3F Midt & Østsjælland på kongressen: Kæmp for dem, der forsvandt fra arbejdspladserne

De, der er ude af øje, skal ikke være ude af sind, siger chauffør Lars Bradtberg, der er på 3F’s kongres for første gang

Kampen for at bevare danske lønninger på det danske arbejdsmarked er et af de helt store emner på 3F’s kongres. Også modstanden mod at forringe den danske velfærd yderligere, som der er lagt op til i regeringens 2025-plan, er et varmt emne. Chauffør Lars Bradtberg er valgt som delegeret til kongressen i 3F Midt & Østsjælland. Han er med for første gang. Han bakker op om det 3F’s formand, Per Christensen, for et øjeblik siden fra talerstolen kaldte visionen om et arbejdsliv, man kan leve godt og værdigt af.

”Vi skal passe godt på den danske model. Det gør vi bl.a. ved, at så mange som muligt støtter den. Vi skal sørge for, at danskerne har et arbejde på ordentlige vilkår, for det giver en følelse af ejerskab over for den danske model. Vi skal også styrke den danske model ved at udbrede så meget information om den som muligt,” siger Lars Bradtberg.

Mere personlig hjælp

Én ting er imidlertid det sikkerhedsnet, arbejdstagerne har, som drejer sig om kroner og ører. Noget andet er det mere personlige engagement. Det så Lars Bradtberg gerne blive styrket:

”Jeg er glad for de visioner, der kommer fra talerstolen om, at vi fra 3F’s side vil hjælpe de svage. Men vi taber nok nogle gange nogle folk ved, at de bare sidder derhjemme, mens deres verden går mere og mere i sort. Når de forsvinder fra arbejdspladserne, så skal vi strække sikkerhedsnettet lidt længere. Ring dog hjem til dem, og spørg til, om de kan klare den. Det er mange gange en stor hjælp. De, der er ude af øje, skal ikke være ude af sind, slår Lars Bradtberg fast.

Det er ét eksempel på en måde at styrke det personlige engagement i 3F. Men også på andre områder vil han arbejde for mere engagement, når han vender tilbage til det lokale fagforeningsarbejde i 3F Midt & Østsjælland. Det gælder eksempelvis lysten til at stille nye krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Jo flere, der stiller forslag, desto bedre overenskomster kommer der ud af det i sidste ende.

Menu