3F roser regeringen for kamp mod social dumping

3F Midt & Østsjællands formand beklager, danske lønmodtagere mister retten til dagpenge, mens jobbene bliver besat med underbetalte østeuropæere

Regeringen er ikke forvænt med ros fra fagbevægelsen, så det må være et kærkomment klap på skulderen, at formanden for 3F Midt & Østsjælland, Per Thomsen, roste regeringen, da han fredag aften aflagde beretning på 3F’s generalforsamling.

Det er især regeringens kamp mod social dumping, der glæder Per Thomsen.

- 3F og den samlede fagbevægelses værdier bygger på, at vi sammen kan gøre en forskel. 

Vi er imidlertid stærkt udfordret, når flere end 90.000 østarbejdere søger lykken i Danmark og tilbydes løn- og ansættelsesforhold langt under det niveau, vi i fællesskab har aftalt i Danmark.

- Derfor er det godt, at regeringen til stadighed styrker indsatsen mod social dumping. Det er en indsats regeringen skal have ros for at have fokus på. Det er ikke i orden, at danske arbejdsgivere udnytter situationen og sparer lønkroner, mens flere end 50.000 andre må se deres dagpengeret udløbe, fordi det ikke har været muligt at finde et arbejde inden for to år, sagde Per Thomsen og rettede kritikken mod det liberale Danmark.

Liberal ønsketænkning

- Liberale kræfter ser gerne den danske model fjernet til fordel for timelønninger på 60 kroner. Det vil give en nedadgående spiral, hvor alle rammes af lavere lønninger og dermed et opgør med det velfærdssamfund, vi har i dag. Et velfærdssamfund ikke mindst vi i fagbevægelsen har været med til at bygge op.

- I 3F ønsker vi fortsat vækst og reelle jobmuligheder. Det er faktisk lykkedes regeringen at øge beskæftigelsen med 40.000 personer. 

- Vi ønsker derimod ikke, som de borgerlige på et tidspunkt foreslog - at skabe 25.000 ekstra arbejdspladser ved at slække på miljøkravene til landbruget.

- Det må være borgerlig ønsketænkning, at færre krav til at sikre vores efterkommere et godt miljø kan betyde 25.000 ekstra arbejdspladser. Skulle det mod forventning give et eller flere jobs ekstra, bidrager de efter al sandsynlighed ikke til, at arbejdsløshedskøen bliver kortere. 

- Jobbene vil gå til østarbejdere, som det allerede i dag er tilfældet inden for landbruget, påpegede Per Thomsen i den politiske del af sin beretning, hvor han også glædede sig over, at det fulde fradrag for kontingent til fagforeningen er genindført.

Menu