BEDRE ARBEJDSMILJØ PÅ VORES BYGGEPLADSER I REGION SJÆLLAND

Kom til 3F arbejdsmiljødag

Der sker stadig mange arbejdsulykker i byggebranchen – og alt for mange byggefolk oplever stadig hård fysisk nedslidning. På denne dag sætter vi fokus på emnet gennem oplæg, erfaringsudveksling og etablering af netværk. Hvad er status og hvordan kan vi bidrage til at forebygge ulykker i fremtiden?

Målgruppe: Arbejdsmiljørepræsentanter og andre interesserede inden for byggeområdet.

MANDAG DEN 29 ARPRIL 2019 KL. 8.00-15.00 hos 3F Midt & Østsjælland Vibevej 12, 4100 Ringsted

Arrangeret af 3F Byggegruppens Arbejdsmiljøudvalg i Region Sjælland

PROGRAM:
8.00 – 8.20 Ankomst med kaffe og morgenbrød

8.20 – 8.30 Velkomst

8.30 – 9.00 3F’s syn på Arbejdsmiljø v/ Ib Nielsen Og John Kongeskov

9.00 – 9.45 Hvad er de største problemer? v/ repr. fra AT

9.45 – 10.00 Pause

10.00 – 10.45 Hvordan undgår vi nedslidning? v/ Niels Erik Danielsen fra Bambus

10.45 – 12.00 Etablering af netværk og erfaringsudveksling

12.00 – 13.00 Frokost 13.00 – 13.30 Netværk og erfaringsudveksling fortsætter

13.30 – 13.45 Pause 13.45 – 14.45 Fri debat i salen.

14.45 – 15.00 Afslutning og tak for i dag

TILMELDING SENEST TIRSDAG DEN 23. APRIL

Tilmelding sker i din lokale 3f afdeling på fiu nr. 2001-19-0027

Ved deltagelse får du dækket tabt arbejdsfortjeneste samt transport ved henvendelse til egen afdeling.

Evt. spørgsmål kan stiles til: Opmåler Jan Mørch, tlf. 28917468 mail: jan.larsen@3f.dk eller Faglig sekretær Charlie Christensen, tlf. 28356468 mail: charlie.christensen@3f.dk

Menu