Entreprenører underbetalte - blev bortvist af bygherre

3F Midt & Østsjælland glæder sig over bygherrers konsekvente holdning men efterlyser bedre og mere kontrol.

3F Midt & Østsjælland glæder sig over bygherrers konsekvente holdning men efterlyser bedre og mere kontrol

Det kan få alvorlige konsekvenser for entreprenører og håndværksmestre, hvis de underbetaler deres medarbejdere på en byggeplads, hvor der er indgået aftaler mellem bygherre og fagforeninger om, at arbejdet skal udføres på overenskomstlignende vilkår. Altså til samme løn og arbejdsvilkår som aftalt i overenskomsten.
Det har flere sjællandske entreprenører fundet ud af på den hårde måde. De blev bortvist, da fagforeningen ved et kontrolbesøg på byggepladsen opdagede, at overenskomsterne ikke blev overholdt.

Afdelingsformand Per Thomsen, 3F Midt & Østsjælland, fortalte om sagerne – uden at nævne navne – da 3F holdt generalforsamling fredag aften i Haslev, og det glædede ham, at bygherrerne er konsekvente.

- Jeg ville dog ønske, at bygherrerne kontrollerede mere, end de gør i dag, tilføjede han.

Fagforeningerne har nemlig gode erfaringer med at besøge byggepladserne og få tegnet overenskomst med de virksomheder, der ikke efterlever kravet.
Byggefagene i Region Sjælland har indgået aftaler med primært offentlige bygherrer om uddannelses- og arbejdsklausuler. Det betyder, at bygherrerne forpligtiger sig til, at alt arbejde – uanset hvem der er entreprenør, udføres på overenskomstlignende vilkår, og at der benyttes lærlinge på opgaverne.

Det glæder også afdelingsformanden, at der er udsigt til stigning i beskæftigelsen i byggefagene med mange store anlægsarbejder som fængsel på Falster, hospitalsbyggeri i Slagelse og Køge samt renovering af almene boliger.

På den negative side nævnte han, at antallet af lærlinge indenfor murerfaget er det laveste i mange år. Formentlig fordi der gennem nogle år været lav beskæftigelse i byggefagene.

Menu