Budskaber fra formandens 1. maj tale

Traditionen tro, har formanden for 3F Midt & Østsjælland, Per B. Thomsen, holdt 1. maj taler. Vi bringer her et udpluk, af de vigtigste budskaber...

 

Træffe de rigtige beslutninger i god tid... 

"Husk på, at når der lurer store forandringer i horisonten, så er det ikke altid en løsning at fortsætte i samme plovfure. 

Vi skal huske at skifte spor i tide, når det er nødvendigt – på en måde, der fremmer fællesskabet." 

Social retfærdighed...

"Det er fortsat næsten hver tiende i EU, som er arbejdsløs. 

En stigende del af arbejderne lader sig indrullere i vikarbureauer, accepterer usikre eller midlertidige stillinger uden pensions- og feriepenge, uden overarbejdsbetaling eller uden frynsegoder som fx sundhedsordning.

Tænk også på, hvor mange gode kolleger, vi har gående i rækken af indslusningsordninger: Virksomhedspraktik, arbejdsprøvning, løntilskud, handicapkompenserende ordninger, fleksjob og mentorforløb. 

For slet ikke at tale om trainee- og praktikant-stillinger oprettet som undskyldning for ikke at betale en ordentlig løn.

Og så er der jo her i Danmark en ophedet diskussion om, at det skal kunne betale sig at arbejde. 

Derfor har regeringen lagt loft på kontanthjælpen og dermed sendt 11.ooo børn med eksprestog til et liv i fattigdom.

Gevinsten – set fra et borgerligt synspunkt – er at der bliver lagt pres på mindstelønnen.

Sølle 700 voksne danskere vil komme i arbejde, så det er ikke det, kontanthjælpsloftet sigter imod. 

Det er derimod at presse danske lønninger ned.
Så bliver der jo også lidt mere overskud, som med fordel kan placeres i skuffeselskaber i Panama og Luxembourg.

Ja, de rige har mange glæder ved, at vi lever i en stadig mere globaliseret verden."

Sammenhængskraft og klarsyn...
 
"I det område 3F Midt & Østsjælland dækker mærker vi også begivenhederne i fjerne lande på egne kroppe:

Først og fremmest har vi mange lavt betalte østarbejdere i landbrug, på byggepladser, i gartnerier, i transportbranchen og i servicefag. 

Vi har stagnerende løn

Vi har ledige på dagpenge og kontanthjælp, som er presset af kortere dagpengeperiode og loft på kontanthjælpen

Og så skal vi også yde vores bidrag til at tage godt imod de mange flygtninge, der kommer til landet

Og ikke mindst er der udfordringer skabt af globalisering og den galopperende teknologiske udvikling, der tårner sig op i horisonten:

- Endnu flere flygtninge
- Endnu mere lønpres
- Automatisering, robotter, ny teknologi
- Deleøkonomi

Stevns, Sjælland og Danmark er ikke noget helle, hvor alting kan blive ved med at være, som det var engang. 
Det kan vi sikkert være enige om. 

Vi vil sikkert også hver især stille spørgsmålet: Og hvad kan fagbevægelsen eller de politiske partier gøre ved det?

Det skal I få mit bud på.

Vi, som ikke er født med en sølvske i munden, skal skabe en bedre verden ved at holde sammen.

Alt for mange danskere opfører sig, som om de er født med en sølvske i munden. De tror, de kan klare alting selv. 
Mister de jobbet, finder de bare et nyt. 
Er de ikke tilfredse med lønnen, taler de bare med chefen og får et løft på lønchecken.
 
Det kan blive en brat opvågnen. 
Det er ikke helt utænkeligt, at der – grundet den teknologiske udvikling – kan komme en dag, hvor et samfund vil sige til en stor del af dets borgere: 

Vi har ikke brug for dig … robotterne klarer ærterne. 
Et åbent spørgsmål er: Hvem får indtægterne for det arbejde, robotterne præsterer? 
Gør vi?

Vi skal ikke regne med, at det vil ske automatisk.
Fordi fremtiden kan blive et samfund, hvor pengene og goderne bliver langt mere skævt fordelt end i dag – hvor kapitalen i mindre grad har brug for os som arbejdskraft – så skal vi almindelige mennesker holde sammen og stille krav.

Vi får kun det, vi kæmper os til.
Den, der kæmper alene, kæmper forgæves.

Politisk vandrer store dele af den europæiske befolkning mod yderfløjene. 

Hvad får mennesker til at søge mod de politiske yderfløje? 

Mange vil sikkert svare: Indvandrere fra fremmede kulturer. 
En ny undersøgelse fortæller imidlertid noget andet: 
Hver gang, verden har oplevet en finanskrise, har vi efterfølgende fået en bølge af højre- og venstreekstremisme. 

Det klareste eksempel er børskrakket i New York i 1929, som gjorde millioner af mennesker arbejdsløse. 
For at hjælpe de utallige amerikanere i nød gennemførte USA’s præsident Roosevelt i 1933 New Deal: 

Massive offentlige investeringer: Skoler, lufthavne, broer, dæmninger:

Moderate politikere skal tage hånd om almindelige menneskers problemer. 
Ellers søger de hen mod rabiate politikere, som forstår at udnytte moderate politikeres vankelmod.

For at sikre fred i verden, skal vi først og fremmest sørge for, at mennesker har en anstændig indtægt, som de kan leve af. Det kommer ikke af sig selv. 

Derfor var det en rigtig beslutning, S, R og SF traf, mens de sad i regering,  om at investere mange offentlige kroner i bl.a. jernbaner, motorveje og kystbeskyttelse. 

Det skaffede arbejde og et opsving, som nu betyder, at ledigheden er faldende."

 

Menu