Generalforsamling hos 3F Ungdom på Sjælland

Kom med til generalforsamling i 3F Ungdom og få indflydelse på din fagforening. Det er den 8. oktober og vi glæder os til at se dig.

Indkaldelse til 3F Ungdoms, Region Sjælland, Generalforsamling:

I 3F er vi 50.000 medlemmer under 31 år, som alle automatisk er med i 3F Ungdom. Vi hjælper hinanden til at forstå vores overenskomster, taler praktikpladser, deler oplevelser på vores arbejdsplads og uddannelse.

Hvornår: Den 8. Oktober

Hvor: 3F  Slagelse, Rugvænget, 24 4200 Slagelse

Hvad tid: Kl. 14.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Valg af 2 stemmetællere

5. Formandens beretning

6. Indkomne forslag

7. Aktiviteter og økonomi

8. Valg

8.1 Valg af formand

8.2 Valg af organisatorisk næstformand

8.3 Valg af politisk næstformand

8.4 Valg af 2 repræsentanter til ungdomsudvalget

8.5 Valg af 2 suppleanter til ungdomsudvalget

9. Eventuelt.

Derefter har vi spisning og Bowling i Bowlingcenteret i Slagelse, Bredegade 50-56, 4200 Slagelse

Spisning kl. 18.00-20.00.

Bowling kl 20.00-21.00.

Derefter hygge på egen regning.

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftlig til formandskabet inden generalforsamlingens start. Dette gælder ikke personvalg.

Svar udbedes senest den 4.Oktober.

Mvh

Dennis Gartig

Ungdomsregionsrepræsentant Sjælland

Tlf.:31775421

Mail: dennis.gartig3f@.dk

Menu