Højt dansk skattetryk er en myte

Skatten skal ned! Det er det eviggyldige liberale og borgerlige mantra. Skatten skal ned, fordi den fortrænger arbejdskraft råber de.

Den politiske debat er på ingen måde ny, men desværre bærer den præg af at være på falske præmisser. For faktum er, at Danmark ikke ligger i top – faktisk langt fra – når det kommer til skattetrykket på arbejde.

Ser vi på den direkte gennemsnitsskat på arbejdsindkomst, så ligger danskerne, om de så er lavt-, gennemsnits- eller højtlønnede ganske pænt lige i midten blandt OECD-landene. Og det samme gør sig gældende, når det kommer til marginalskatten, som populært bliver kaldt skatten på den sidst tjente krone, hvor Danmark ligger i midten for højtlønnede, mens vi nærmer os bunden blandt lavtlønnede og gennemsnitslønnede.

Samtidig skal man huske på, at vi i Danmark får en lang række offentlige ydelser, vores velfærd, der er finansieret via skatten. Ydelser, som man i andre lande, hvor skatten er lavere, skal betale dyrt for. Det gælder f.eks. børnepasning, hvor det nogle steder (f.eks. i USA, Storbritannien og Schweiz) kan koste 10.000 kr. om måneden at få passet et barn. Eller skolegang, behandling på hospitalet, plejehjemsplads osv.

Og selv en medregning af afgifter og moms oven på indkomstskattetrykket ændrer ikke nævneværdigt på det faktum, at det er en myte, at den danske beskatning af arbejdsindkomst ligger i top.

Tallene hiver altså tæppet væk under Dansk Industris, Lars Løkkes og Anders Samuelsens svada om, at det høje skattetryk skulle fortrænge arbejdskraften.

Jeg betaler min skat – hvis ikke med glæde – så i hvert fald med stolthed. Jeg er stolt af at leve i et velfærdssamfund som det danske, hvor det ikke er pengepungen, der er afgørende for om man kan gå i skole, få den rette behandling på skadestuen eller hospitalet eller komme på plejehjem, når man en dag, når der til. Jeg er glad for, at vi i Danmark har et finmasket sikkerhedsnet, der rækker hånden ud til dem, som har brug for det.

Det skrives og siges gang på gang i dansk politik, med højrefløjen som afsender, at skatten på arbejde er for høj i Danmark, og at den fremtidige danske velstand er afhængig af, at skatten på arbejde sænkes yderligere. Men det er en politisk stråmand, en myte, en vrangforestilling, som vi skal have aflivet hurtigst muligt.

Menu