Lokal 3F afdeling blev landets bedste

Pressemeddelelse fra 3F Midt & Østsjælland

3F Midt & Østsjælland skaffede sine medlemmer 96,5 mio. kr i 2011

Den lokale afdeling af landets største fagforening, 3F Midt & Østsjælland, satte rekord sidste år og inddrev 96,5 mio. kr. til medlemmer, der af den ene eller anden grund var kommet i klemme på arbejdsmarkedet. Dermed blev 3F Midt & Østsjælland den bedste afdeling af de 73 afdelinger på landsplan, fortalte afdelingsformand Per Thomsen, da afdelingen holdt generalforsamling tirsdag aften.

Han og afdelingens medarbejdere er naturligvis stolte af resultatet, men han ville faktisk være mere glad, hvis han kunne have fortalt, at ”ingen er kommet til skade, ingen er blevet snydt for løn, ingen virksomheder er gået konkurs og ingen er blevet så nedslidte af arbejdet, at de skal tilkendes en førtidspension eller et fleksjob, men sådan en udmelding er desværre ikke realistisk”, konstaterede han.

”Det skal dog fortsat være målet at nedbringe antallet af sager ved en forebyggende indsats på arbejdspladserne,” understregede han.

Det sure og det søde

2011 blev et år, hvor der ellers ikke var så meget at glæde sig over i den lokale 3F afdeling. Mange arbejdspladser lukkede, og medlemmer blev ledige.

Arbejdsgiverne sagde nej til at indføre sociale klausuler i overenskomsterne, da de tilsyneladende ikke vil være med til at dæmme op for det stigende antal underbetalte østarbejdere, der arbejder her i landet, og som tager arbejdspladser fra danskere.

Årets største chok kom dog, da en medarbejder blev fanget med fingrene i afdelingens pengekasse. På toethalvt år havde han svindlet sig til ca. 570.000 kr – måske mere. Sagen er endnu ikke fuldt opklaret, men denne sag samt et faldende medlemstal og udbetaling af fratrædelsesgodtgørelser betød, at afdelingen kom ud af 2011 med et underskud på ca. 1,3 mio. kr.

På den positive side glædede Per Thomsen sig over efterårets regeringsskifte og over, at den nye regering allerede har fået gennemført en lang række lovforslag, der gavner ledige. Blandt dem afskaffelsen af prisloftet for kurser, som ledige selv kan vælge. En konsekvens af prisloftet, der blev indført af den borgerlige regering, var, at antallet af ledige fra 3 F Midt & Østsjælland, der deltog i sådanne kurser, faldt fra 99 i 4. kvartal 2010 til 7 i det tilsvarende kvartal i 2011.

Han glædede sig også over, at der er lagt op til at gennemføre en lang række store anlægsprojekter på Sjælland og opfordrede medlemmerne til at gøre sig klar til at påtage sig de opgaver eventuelt ved at videreuddanne sig.

 

Kontaktperson: Per Thomsen, tlf. 51 209574.

Menu