Pressemeddelelse - 3F opfordrer byrådspolitikere til saglighed

Medarbejderne i Vej & Park i Sorø føler, at de uden grund er blevet hængt ud af politiske udtalelser.

”Vi vil ikke blande os i, om byrådet i Sorø udliciterer opgaver, men når det handler om vores fagområde, engagerer både vi og medarbejderne os naturligvis. Når tilbuddene er åbnet og sagen afgjort, vil vi i al stilfærdighed opfordre til, at den efterfølgende debat bliver saglig. Det har ikke været tilfældet i kølvandet på sagen om udliciteringen af opgaver i Vej & Park i Sorø”, vurderer Jane Møller, formand for 3F Slagelse, og Per Thomsen, formand for 3F Midt & Østsjælland.

En lidt uheldig udtalelse om sygefraværet i Vej & Park har fået som resultat, at flere medarbejdere oplever, at de er blevet hængt ud som specielt svagelige – underforstået, at de lægger sig syge for et godt ord. Det er i hvert fald den slags holdninger, de har oplevet at blive mødt af blandt borgere.

Jane Møller og Per Thomsen kommer deres medlemmer i Vej & Park til undsætning, da de har fået flere henvendelser fra medlemmer, som oplever at være uskyldigt ”hængt ud” i den politiske debat.

”Vi nævner ingen navne. Vores mål med denne opbakning af vores medlemmer er alene en opfordring til byrådspolitikerne om at tænke sig om, inden de kommer med bombastiske udtalelser, som man godt kan få en fornemmelse af mere er sagt for at fremme egne politiske mål end for sagligt at belyse sagen,” mener de.

”Det er uheldigt, at vores medlemmer skal forsvare sig mod urigtige påstande, når de er ude i kommunen for at passe deres job og servicere borgerne. Især bemærkningen om et højt sygefravær har virket stødende på medarbejderne. Sygefraværet i Vej & Park var sidste år kun en anelse højere end det gennemsnitlige fravær i Sorø Kommune. Forklaringen er den enkle, at afdelingen i den henseende blev belastet af en langtidssyg kollega.”

”Men den diskussion er i øvrigt efter vores opfattelse ikke relevant i denne debat,” vurderer de to formænd.

De har i øvrigt kun ros til overs for selve processen med at analysere opgaven og indhente tilbud.

”Det er først den efterfølgende politiske debat, der efter vores mening er løbet af sporet,” siger Jane Møller og Per Thomsen.

 

Kontaktpersoner:

Jane Møller, tlf. 23 22 66 78

Per Thomsen, tlf. 51 20 95 74

Menu