Hvad går dit kontingent til?

Dit kontingent består af delelementerne fagligt til forbundet, gruppelivsforsikring, A-kasseadministration til forbundet, A-kasse til staten, ATP-bidrag, A-kasseadministration til afdelingen, fagligt til afdelingen samt fritidsulykkesforsikring, sidstnævnte kan fravælges.

Fordelingen i diagramform ser således ud:

 

Menu