Book samtaler online

Er du ledig skal du snart selv booke samtaler

A-kassen er fra lovgivningens side pålagt at tage et nyt system i brug i løbet af foråret. Herefter skal du selv booke CV- og vejledningssamtaler, samt rådighedssamtaler. Du vil modtage en mail/SMS med nærmere information om, hvordan du booker en samtale og indenfor hvilken frist du skal gøre det.

Det er derfor vigtigt at du sørger for at din mailadresse og dit mobilnummer er opdateret, hvilket du kan gøre på mit3F.

Menu