Dagpengesatser 2020

Se de aktuelle dagpengesatser for 2020.

Vend telefonen for bedre visning

Satser pr. 1. januar 2020

Forsikringsart

Sats pr. måned

Dagpenge lønmodtagere

Fuldtid

19.083


Deltid

12.722


Dimittend fuldtid - med forsørgerpligt
(82% sats)

15.648

Dimittenddeltid - med forsørgerpligt
(82% sats)

10.432

Dimittend fuldtid - uden forsørgerpligt
(71,5% sats)

13.644

Dimittend deltid - uden forsørgerpligt
(71,5% sats)

9.096

Efterløn

Fuldtid (91% sats)

17.366

Fuldtid (100% sats)

19.083

Deltid (91% sats)

11.577

Deltid (100% sats)

12.722
Ungesats (50 % sats) Fuldtid 9.542

Deltid

6.361
Dagpenge under uddannelsesløft (80% sats) Fuldtid 15.266

Deltid 10.178
VEU-godtgørelse
881

G-dage:

Hel dag

881

Halv dag

441

Omregningssatsen høj
Omregningssatsen lav

247,53
123,96

Skattefri præmie
Fuldtid

 

1 portion 13.740 kr. Max antal portioner 12 = 164.880 kr.

Skattefri præmie
Deltid

 

 

1 portion 9.160 kr. Max antal portioner 12 = 109.920 kr. 


Menu