Optjening af ferie i 2019 og udbetaling af feriedagpenge

Du skal være opmærksom på, at vi er i en overgangsperiode fra en ferielov til en anden. 

 

De overordnede regler for ferie er lige nu:

Du optjener ret til 2,08 feriedag for hver måned, du arbejder.

I 2019 optjenes ferie i perioden 1. januar til 31. august 2019.

Ferien skal holdes 1. maj til 30. september 2020.

 

Som ledig optjener du ret til feriedagpenge på baggrund af dagpengene er udbetalt for en periode, hvor du var medlem af en arbejdsløshedskasse, og du ikke samtidig optjente ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn hos din arbejdsgiver.

   Du skal være opmærksom på, at du for optjeningsåret 2019 højst kan optjene ret til 17 dage med feriedagpenge, som kan afholdes i perioden 1. maj til 31. august 2020. 

 

OBS !! Man kan ikke have optjent mere end 17 dage til afholdelse i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020, og de 17 dage kan IKKE, overføres til afholdelse til efter 1. september 2020.

 

Nye optjeningsregler fra 1. september 2020

Fra den 1. september 2020 vil optjening af feriedagpenge ske løbende. 

Det vil sige, at du løbende kan bruge

de feriedagpenge, du optjener hver måned. 

Du skal dog stadig afholde din egen optjente ferie først.

Du kan kun få udbetalt feriedagpenge, hvis du på ferietidspunktet er medlem af en A-kasse og dagpengeberettiget ved eventuelt ledighed.

Har du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, er du ikke berettiget til feriedagpenge. Er du startet i et seniorjob, har du ikke ret til feriedagpenge, fordi din dagpengeperiode er udløbet.

Egen optjent ferie skal som hovedregel være afholdt før udbetaling af feriedagpenge.

   Desuden skal du være opmærksom på overført ferie pga covid-19 – også kan have en betydning for din ret til feriedagpenge/dagpenge ved kollektiv lukket.

 Kontakt A-kassen for at få vejledning.

 

Menu