Udbetalingsperioder 2020

Du skal indsende dit ydelseskort ca. en uge før den 1. i den efterfølgende måned. Derfor skal du selv komme med en vurdering af, hvad du forventer at have af arbejdstimer den sidste uge i måneden.

Dine oplysninger samkøres herefter med arbejdsgivernes indberetning til indkomstregistret (SKAT).

Har du fået for mange eller for få ydelser, reguleres beløbet inden for de næste tre måneder. Det kan f.eks. ske, hvis du uventet får arbejde de sidste dage af en måned.

Mit ydelseskort er indsendt for sent
Hvis du indsender kortet senere end en uge før den 1. i den efterfølgende måned, bliver din udbetaling forsinket.

NB: Hvis du ikke indsender dit ydelseskort senest en måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb, risikerer du at miste retten til ydelserne.

Oversigt over indsendelse af kort, udbetaling af dagpenge og efterløn.

Udbetalingsperioder 2020

Måned

Indsendelse af kort
kan tidligst sendes

Indsendelse af kort
skal være modtaget
På din NemKonto

01.01. - 31.01. 2020 Januar 24. januar 28. januar 31. januar
01.02. - 29.02. 2020 Februar 21. februar 25. februar 28. februar
01.03. - 31.03. 2020 Marts 24. marts 26. marts 31. marts
01.04. - 30.04. 2020 April 23. april 27. april 30. april
01.05. - 31.05. 2020 Maj 22. maj 26. maj 29. maj
01.06. - 30.06. 2020 Juni 23. juni 25. juni 30. juni
01.07. - 31.07. 2020 Juli 24. juli 28. juli 31. juli
01.08. - 31.08. 2020 August 24. august 26. august 31. august
01.09. - 30.09. 2020 September 23. september 25. september 30. september
01.10. - 31.10. 2020 Oktober 23. oktober 27. oktober 30. oktober
01.11. - 30.11. 2020 November 23. november 25. november 30. november
01.12. - 31.12. 2020 December 21. december 23. december 30. december

Du finder dit dagpengekort på mit.3f.dk (NemID)

Du finder dit efterlønskort på mit.3f.dk (NemID)

Tast dagpenge- og efterlønskort (NemID)

Menu