AFLYSNING

På et møde d.d. med deltagelse af daglig ledelse samt gruppeformændene er følgende beslutninger truffet med baggrund i den aktuelle situation omkring Corona smitte.

Alle 5 gruppegeneralforsamlinger, der var planlagt til afholdelse i marts måned, er udsat på ubestemt tid.

   Der er enighed om, at vi suspenderer afdelingens vedtægter om, at generalforsamlingerne skal afholdes i 1. kvartal og der er enighed om, at de 5 gruppegeneralforsamlinger vil blive afholdt når det vurderes, at det er forsvarligt i forhold til situationen omkring Corona. De 5 generalforsamlinger vil blive afviklet i den samme måned.

   Det betyder, at den nuværende sammensætning af afdelingsbestyrelsen fortsætter uændret indtil generalforsamlingerne har valgt deres bestyrelsesmedlemmer – og dermed med den nuværende forholdsmæssige sammensætning. Den nye sammensætning vil derfor først være gældende når de 5 generalforsamlinger senere er afviklet.

 

Afdelingens musikaften med Peter Vildmand fredag den 3. april er udsat til afholdelse på et senere tidspunkt.

   Herudover har vi besluttet, at aflyse alle ikke nødvendige møder med forskellige samarbejdspartnere, skoler m.v. Bl.a. har Grafisk gruppe aflyst et bowling arrangement med 40-50 medlemmer her på lørdag og de øvrige grupper og udvalg i 3F Randers opfordres til at tage samme beslutning om arrangementer og sørger selv for information om aflysning/udsættelse.

 

Solidaritetsaften i 3F Randers den 14. april er også udsat. 

 

Vi oplever også, at flere skoler selv aflyser alle besøg og møder med udefrakommende – herunder 3F Randers.  Vi vil opfordre alle medlemmer til at kontakte 3F Randers pr. telefon eller e-mail og kun i nødvendigt omfang komme fysisk i afdelingen.

 

Salg af billetter til Djurs Sommerland og Randers Regnskov er midlertidigt stoppet. Nærmere oplysninger når vi åbner igen.

 

Vedr. OK20 følges situationen meget tæt og det kan ikke udelukkes, at Corona-situationen kan påvirke det kommende forløb med medlemsafstemning drastisk. I værste fald med en udsættelse af hele afstemningen. Modsat må vi forvente at blive kraftigt begrænset i vores adgang til at samle medlemmerne – men dette vurderer vi løbende.

   Vi vil også i LO-Randers følge situationen omkring kommende arrangementer – herudover planlagt arrangement i Randers Storcenter den 18. april samt 1. maj.

Samtidig træffer vi beslutning omkring 1. maj i 3F Randers når vi ved mere.

   Alle nævnte forholdsregler er truffet i respekt overfor regeringens tiltag til at begrænse en udbredelse af smitte samt i respekt overfor sikkerheden for vores medlemmer og personale. Vi håber alle medlemmer vil bakke op bag de trufne beslutninger og skal overfor personalet indskærpe vigtigheden af at det nævnte overholdes. Vi vil løbende udsende information straks vi ved mere.

Med venlig hilsen

Næstformand i 3F Randers

Jan Guldmann

 

Menu